Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a ve školkách v období květen až říjen 2015

12. 4. 2016

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 3. 2016 č. 277, kterým byl schválen materiál Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a lesních školkách v období květen až říjen 2015 a vládou schválený limit kompenzací škod způsobených suchem v celkové výši 600 mil. Kč byly zveřejněny Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a ve školkách v období květen až říjen 2015.

Všem potencionálním žadatelům o dotace doporučujeme, aby se s uvedenými Zásadami důkladně seznámili a s ohledem na plánované období podávání žádostí od 13. 6. 2016 do 28. 6. 2016 na příslušné pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF) již nyní začali shromažďovat potřebné doklady, kterými bude nutné prokázat výši škody.

Spolu se Zásadami jsou na webových stránkách Ministerstva zemědělství zveřejněny též údaje o průměrných výnosech v jednotlivých krajích v roce 2014 tak, aby žadatelé o kompenzace na sucho, kteří nebudou mít k dispozici srovnání s produkcí v předchozích letech (kteří např. zahájili činnost až v roce 2015, kdy bylo již sucho), mohli použít pro srovnání průměrný výnos v daném kraji v roce 2014.

Na webových stránkách MZe a SZIF též žadatelé najdou modelové příklady výpočtu dotace, na kterých si mohou prakticky vyzkoušet stanovený postup prokazování škody a navazující výpočet požadavku na dotaci.

Číselné údaje doplněné do příslušných tabulek musí respektovat následující způsob zaokrouhlování:

Finální požadovaná částka dotace bude zaokrouhlena na celé Kč směrem dolů.
Údaje o plochách příslušných plodin budou matematicky zaokrouhleny na 4 desetinná místa. Počty sadebního materiálu v ks se zaokrouhlují na celá čísla. Ostatní údaje v tabulkách budou matematicky zaokrouhleny na 2 desetinná místa.

K dispozici zde je i manuál k vygenerování dokladu o počtu hospodářských zvířat vedených v ústřední evidenci k 31. 8. 2015 z Portálu farmáře.

Upozorňujeme žadatele, že konečná výše dotace a sazby dotace budou po kontrole všech podaných žádostí upraveny tak, aby objem finančních prostředků k proplacení zohledňoval celkový objem vyčleněných finančních prostředků.

Přílohy

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a ve školkách v období květen až říjen 2015

Stáhnout (doc, 376 kB)

Zpřesnění Zásad DP S1

Stáhnout (doc, 34 kB)

Manuál pro žadatele o datace na sucho

Stáhnout (149 kB)

Průměrné výnosy v jednotlivých krajích v roce 2014

Stáhnout (xls, 18 kB)

Modelový příklad výpočtu dotace - řepa salátová, malý podnik do 89 ha

Stáhnout (xls, 66 kB)

Modelový příklad výpočtu dotace - lesní školka 1

Stáhnout (xls, 54 kB)

Modelový příklad výpočtu dotace - lesní školka 2

Stáhnout (xls, 48 kB)

Postup pro prokazování VDJ

Stáhnout (doc, 239 kB)

Tabulková část pro krmné plodiny - tabulka č. 2

Stáhnout (xls, 19 kB)

Tabulková část pro krmné plodiny - tabulka č. 3

Stáhnout (xls, 21 kB)

Modelový příklad výpočtu dotace - řepa salátová, malý podnik do 89 ha - 3 roky

Stáhnout (xls, 66 kB)

Modelový příklad výpočtu dotace - řepa salátová, malý podnik do 89 ha - 4 roky

Stáhnout (xls, 67 kB)

Modelový příklad výpočtu dotace - řepa salátová, malý podnik do 89 ha - 5 let

Stáhnout (xls, 66 kB)

Modelový příklad výpočtu dotace - cibule, střední podnik do 500ha - 2 roky, založení činnosti 2012

Stáhnout (xls, 64 kB)

Modelový příklad výpočtu dotace - cibule, střední podnik do 500ha - 1rok, založení činnosti 2014

Stáhnout (xls, 65 kB)

Modelový příklad výpočtu dotace - cibule, střední podnik do 500ha - 1rok, založení činnosti 2013

Stáhnout (xls, 65 kB)

Modelový příklad výpočtu dotace - ovocné výpěstky, malý podnik do 89 ha - 5 let

Stáhnout (xls, 67 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.