23.70 - Ekologické zemědělství

Cílem je podporovat systémy hospodaření, které jsou šetrné k životnímu prostředí a navýšit podíl ekologického zemědělství na výměře zemědělské půdy obhospodařované v režimu přechodného období nebo ekologického zemědělství s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, standardní orná půda, travní porost na orné půdě, trvalá kultura ovocný sad, vinice a chmelnice.

Opatření je realizováno formou pětiletých závazků. V rámci opatření Ekologické zemědělství bude nově možné hospodařit souběžně v režimu konvenční produkce.

Žadatel může být pouze zemědělský podnikatel a registrovaný ekologický podnikatel, který obhospodařuje min. 0,5 ha zemědělské půdy evidované v LPIS. Zároveň musí dodržovat požadavky Podmíněnosti, minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin a nově je povinen zúčastnit se alespoň jednou za dobu závazku školení o vhodných praktikách v EZ.

  • Zemědělská kultura trvalý travní porost
  • Zemědělská kultura standardní orná půda
  • Zemědělská kultura travní porost na orné půdě
  • Zemědělská kultura ovocný sad
  • Zemědělská kultura vinice/chmelnice

Více>

Informační materiály seznamují zemědělce i širší zemědělskou veřejnost se základními podmínkami a způsoby podporovaného hospodaření podle druhu kultury.
Publikováno: 22. 8. 2023
Metodika k provádění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, pro rok 2023.
Publikováno: 17. 4. 2023

Zveřejnění nařízení vlády k environmentálním opatřením

4. 4. 2023
Dne 31.3.2023 v částce 46 Sbírky zákonů byla zveřejněna nařízení vlády k environmentálním opatřením s účinností od 1. dubna 2023.
Stáhnout (pdf, 4 MB)

Přehledy osiv pro vybrané intervence

21. 2. 2023
V příloze naleznete přehledy osiv pro standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), přímé platby (Ekoplatbu) a intervence agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství Strategického plánu SZP na období 2023–2027.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2023

13. 2. 2023
Směnný kurz pro rok 2023, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých intervencí Strategického plánu SZP a některých opatření Programu rozvoje venkova.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.