Programové dokumenty OP Rybářství 2014 - 2020

Operační program Rybářství 2014 – 2020

Dne 2. 6. 2015 Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 – 2020. Operační program Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky.

 

  • Hlavním cílem Operačního programu Rybářství je:
  • Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb.
  • Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci.
  • Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb.
  • Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace).
  • Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.

 

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu

Vláda ČR schválila usnesením vlády č. 876 ze dne 27. října 2014 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu (VNSPA). VNSPA byl oficiálně předán Evropské komisi dne 6. 11. 2014. Česká republika tímto krokem splnila předběžnou podmínku „zřízení VNSPA“ podle přílohy č. IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, o Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF) pro čerpání finanční podpory z ENRF prostřednictvím Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 (OP Rybářství 2014 – 2020).

VNSPA je koncepcí Ministerstva zemědělství v odvětví rybářství do roku 2024. Stanovuje podmínky pro realizaci společné rybářské politiky v ČR. Byl vytvořen po konzultaci s partnery v odvětví rybářství a odborníky z akademické sféry. Na základě VNSPA byl vytvořen OP Rybářství 2014 – 2020, který definuje oblasti a podmínky čerpání finanční podpory z ENRF.

 

Operační program OP Rybářství 2014 - 2020

5. 6. 2015
Dne 2. 6. 2015 Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 – 2020. Operační program Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky.

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu

7. 11. 2014
Vláda ČR schválila usnesením vlády č. 876 ze dne 27. října 2014 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu (VNSPA). VNSPA byl oficiálně předán Evropské komisi dne 6. 11. 2014. Česká republika tímto krokem splnila zvláštní předběžnou podmínku „zřízení VNSPA“ podle přílohy č. IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF) pro čerpání…
Stáhnout (pdf, 2 MB)

Vláda schválila Operační program Rybářství 2014 - 2020

16. 10. 2014
Dne 15. října 2014 byl schválen Operační program Rybářství 2014 - 2020 usnesením vlády č. 836/2014.

Ministerstvo zemědělství připravilo strategický plán pro rozvoj chovu ryb do roku 2024

6. 3. 2014
Tisková zpráva – Vláda přijala návrh Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu. Dokument vypracovaný Ministerstvem zemědělství určuje podmínky pro naplňování Společné rybářské politiky Evropské unie v České republice. Ministerstvo připravilo materiál ve spolupráci s odborníky a vědci z oblasti rybářství.
Stáhnout (pdf, 2 MB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.