Aktualizovaná pravidla pro udělování povolení k užívání čtveřice známek jakosti Q CZ

Dnem uveřejnění na webových stránkách MZe dne 30. června 2023 nabývají tato pravidla účinnosti. Aktualizují znění Pravidel pro udělování povolení a užívání čtveřice ochranných známek, č. j. 43283/2021-MZE-11183 publikovaných na webových stránkách Ministerstva zemědělství dne 3. září 2021.

Cílem Pravidel pro udělování povolení k užívání čtveřice známek jakosti (barevné logo s konturou, barevné logo bez kontury, černobílé logo s konturou a černobílé logo bez kontury) Q CZ (dále jen „Známky jakosti“) je vymezení podmínek pro používání grafického znázornění režimu jakosti Q CZ prostřednictvím Známek jakosti (dále jen „Pravidla“).

Vlastníkem Známek jakosti je Česká republika - Ministerstvo zemědělství („MZe“), která má k nim i příslušná autorskoprávní oprávnění.

Každou ze Známek jakosti je možné uvádět a používat v této podobě, tedy coby logo v černobílém či barevném provedení s konturou či bez kontury, a to výlučně pro certifikované produkty.

Veškerá práva k Známkám jakosti jsou vyhrazena a chráněna podle autorského práva. Povolení k užití kterékoliv ze Známek jakosti v této podobě (zejména tedy při striktním dodržení barevnosti), dále podrobněji specifikované v Grafickém Manuálu (Příloha č. 2), pro kvalitní produkty Q CZ (dále jen „Povolení“) uděluje ministr zemědělství České republiky („Ministr“) na základě žádosti podané prostřednictvím Portálu farmáře. Povolení smí být uděleno pouze po splnění všech podmínek stanovených v těchto Pravidlech.

Související odkazy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.