Zalesňování zemědělské půdy

Cílem je podpora zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti.

Zalesňování přispívá k omezení vodní eroze a dalších degradačních faktorů zajištěním vegetačního pokryvu a rozčleněním velkých půdních bloků, ke snížení emisí a ke zvýšení sekvestrace uhlíku do půdy. Opatření řeší potřebu zvýšit odolnost zemědělství ke klimatické změně.

Podpora je zacílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění. Založení lesního porostu žadatel provede podle projektu zalesnění na základě typologie zalesňovaných půd stanovištně vhodnými druhy vyjmenovaných dřevin. První rok se podává žádost o dotaci na založení lesního porostu a žádost o zařazení na péči a náhradu a další roky se podává žádost o dotaci na péči o lesní porost po dobu pěti let a žádost o dotaci na náhradu za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu deseti let.

Žadatelé:

  • soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé půdy a jejich sdružení a spolky

  • v případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec

  • pokud jsou vlastníky zalesňovaného pozemku veřejné orgány, podpora je poskytována pouze na zalesnění a na péči o založený porost

Podopatření 41.73 Zalesňování zemědělské půdy – založení porostu

Podopatření 25.70 Zalesňování zemědělské půdy – péče o založený porost

Metodika k provádění nařízení vlády č. 63/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro Zalesňování zemědělské půdy, platná pro rok 2023.
Publikováno: 6. 4. 2023

Zveřejnění nařízení vlády k environmentálním opatřením

10. 3. 2023
Dne 10.3.2023 v částce 38 Sbírky zákonů byla zveřejněna nařízení vlády k environmentálním opatřením s účinností od 1. dubna 2023.
Stáhnout (pdf, 231 kB)

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2023

13. 2. 2023
Směnný kurz pro rok 2023, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých intervencí Strategického plánu SZP a některých opatření Programu rozvoje venkova.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.