129 430 - Podpora opatření pro zmírnění dopadů sucha - projektová příprava a realizace nezbytných investic

Dotační program reaguje na potřebu řešení nedostatku vodních zdrojů v důsledku dlouhodobých období sucha. Jako jedno z řešení zajištění dostatečného množství vody pro vodárenské a další účely je výstavba nových vodních nádrží v nejpostiženějších oblastech České republiky.

Hlavním cílem programu je realizace průzkumných prací pro dokončení projektové přípravy pro plánovaná a související opatření v oblastech postihovaných suchem a realizace investic a přípravných prací souvisejících s plánovanou výstavbou vodního díla, které je nutné realizovat ještě před jeho samotnou výstavbou. V rámci přípravy se nejedná jen o vodní dílo samotné, ale rovněž o soubor vyvolaných a doprovodných investic, změn infrastruktury, změn využití území a provedení opatření zajišťujících dlouhodobé užívání nově vzniklého vodního zdroje a stabilizaci změněných poměrů v území.

Program je rozdělen na dva podprogramy:

  • 129 432 „Podpora projektové přípravy“
  • 129 433 „Podpora realizace nezbytných investic souvisejících s výstavbou opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha“

Žadateli mohou být státní podniky Povodí a obce dotčené připravovaným vodním dílem.

Pro vyplnění a tisk formulářů S 09 (povinná příloha Žádosti o poskytnutí dotace v programu 129 430) je nezbytné vytvoření osobního účtu na portálu EDS/SMVS. Registraci je možné provést na tomto odkazu.

V případě dotazů k vyplnění formulářů kontaktujte:

Ing. Dana Havelková
tel: 221 812 708
email: dana.havelkova@mze.cz

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.