Aktuální změny v opatření LFA a dalších opatřeních osy II

Informace pro žadatele o novele nařízení vlády č. 75/2007 Sb. a souvisejících nařízení vlády

Dne 1. března 2014 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 29/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády.

Novela nařízení vlády č. 75/2007 Sb. umožňuje v roce 2014 žádat o platby v méně příznivých oblastech a oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě v rámci jednotné žádosti k 15.5.2014.

Hlavním cílem tohoto nařízení je v návaznosti na komunitární legislativu (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013) úprava podmínek pro poskytování plateb v méně příznivých oblastech a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě. Konkrétně se jedná o odstranění povinnosti uzavírání pětiletého závazku hospodaření od prvního poskytnutí platby, přičemž úprava se týká žadatelů, kteří o platbu žádají poprvé v roce 2014 nebo nemají tento závazek uzavřen z důvodu uplatněných vratek za nesplnění závazku. Již uzavřených závazků hospodaření se úprava netýká.

S ohledem na probíhající majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi jsou nařízením doplněny pardonované důvody nesplnění závazku hospodaření tak, aby v rámci snížení obhospodařované výměry bylo tolerováno snížení z důvodu uplatnění nároků na pozemky podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Tato úprava se týká nejen žadatelů o platby v méně příznivých oblastech a oblastech Natura 2000, ale také žadatelů o dotaci v rámci agroenvironmentálních opatření a žadatelů o plošné lesnické platby.

Vzhledem k legislativním lhůtám byla v rámci novely nařízení vlády č. 75/2007 Sb., řešena i novelizace přechodných vnitrostátních podpor (PVP). S ohledem na skutečnost, že od roku 2014 nebude zohledněn princip modulace, byl touto novelizací navrácen termín pro podávání žádostí z termínu 1. 11. zpět k 15. 5., díky čemuž se žádost na PVP stala opět součástí Jednotné žádosti. V rámci této změny byly navráceny i termíny retenčních období a podávání nápočtů. Tento krok výrazným způsobem sníží administrativní zátěž jak na straně žadatelů, tak na straně SZIF.

Vymezení jednotlivých oblastí LFA a navrhovaná diferenciace plateb uvnitř LFA od roku 2015

11. 8. 2014
V přílohách naleznete informaci o vymezení jednotlivých oblastí LFA a o navrhované diferenciaci plateb uvnitř LFA od roku 2015, a to včetně navrhovaného zařazení jednotlivých katastrálních území do příslušných podoblastí LFA. Zveřejněné údaje odráží verzi návrhu PRV 2014-2020, která byla odeslána Evropské komisi dne 16. 7. 2014.
Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., č. 79/2007 Sb., č. 239/2007 Sb., č. 147/2008 Sb., a č. 53/2009 Sb. - platná pro rok 2014.
Publikováno: 4. 4. 2014

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2014

8. 1. 2014
Směnný kurz pro rok 2014, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.
Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů - platná pro rok 2013.
Publikováno: 16. 4. 2013

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2013

11. 1. 2013
Směnný kurz pro rok 2013, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.
Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů - platná pro rok 2012.
Publikováno: 17. 4. 2012

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2012

11. 1. 2012
Směnný kurz pro rok 2012, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.

Informace pro žadatele z PRV – AEO, LFA

17. 10. 2011
Informace se týká upřesnění změnového listu ve věci intenzity chovu hospodářských zvířat (kapitola 2.3, první odstavec).

Aktuální změny v opatření LFA

10. 10. 2011
Informace pro žadatele o novelách nařízení vlád č. 75/2007 Sb., a 79/2007 Sb.
Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2008 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 111/2010 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb. a nařízení vlády č. 372/2010 Sb. - platná pro rok 2011.
Publikováno: 8. 3. 2011
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.