1.4.1 Shromažďování údajů

Podporované typy aktivit se týkají především zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví a dále zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků.

Shromažďování údajů

Přehled aktivit:

  • sběr socio-ekonomických údajů a činnosti související s jejich správou, zpracováním, vyhodnocením a prezentací,
  • činnosti vedoucí ke zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví; jedná se například o aktivity související se zajištěním lidských kapacit, které se podílí na sběru, správě a vyhodnocování dat o akvakultuře, včetně financování činností národního korespondenta v oblasti sběru dat; dále je možné podporovat zpracování nezbytných analýz a studií, které souvisí se shromažďováním údajů o akvakultuře,
  • vývoj jednotného elektronického nástroje a webového portálu pro shromažďování údajů o akvakultuře, jejich správa a výkaznictví; aktivity budou realizovány centrálně na národní úrovni prostřednictvím Ústavu zemědělské ekonomiky a informací,
  • aktivity zaměřené na zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků a zpracování odborných studií v oblasti akvakultury; mezi podporované aktivity patří například monitoring úhoře říčního a vyhodnocování, případně revize Plánů managementu úhoře říčního,
  • sběr dat za účelem vyhodnocování plnění environmentálních cílů EU a ČR; jedná se například o monitoring živin a nežádoucích látek ve vodě, měření uhlíkové stopy nebo užití antimikrobiálních látek v akvakultuře.

Příjemci: Podpora je určena pro Ministerstvo zemědělství a pro příspěvkové organizace Ministerstva zemědělství.

Použitá míra podpory: 100 % způsobilých výdajů (způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 10 000 Kč a maximálně 30 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt)

Výzvy v rámci aktivity 1.4.1 Shromažďování údajů:

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.