Finanční zdraví

Hodnocení finančního zdraví žadatelů bude aplikováno na všechna projektová opatření Programu rozvoje venkova 2014–2020 vyjma operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny a operace 4.3.1 Pozemkové úpravy a bude určeno pro projekty, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč. Hodnocení bude vycházet zejména z účetních výkazů a dalších informací ovlivňujících riziko možného úpadku žadatele.

V rámci posouzení finančního zdraví jsou hodnoceny finanční i nefinanční ukazatele a jejich vývoj v čase. Posouzení finančního zdraví žadatele v rámci PRV 2014–2020 se bude provádět za poslední tři „účetně“ uzavřené roky, tj. tři po sobě navazující období předcházející roku podání Žádosti o dotaci. Výjimka platí pro případy, kdy byl podnik založen nebo zemědělec zahájil činnost (tj. subjekt bez historie). Pak se finanční zdraví prokazuje pouze za dva uzavřené roky.

Metodika výpočtu finančního zdraví (7. kolo)

14. 9. 2018
Ministerstvo zemědělství informuje, že pro posouzení výpočtu finančního zdraví bude platná níže zveřejněná Metodika výpočtu finančního zdraví.

Metodika výpočtu finančního zdraví (6. kolo)

7. 2. 2018
Ministerstvo zemědělství informuje, že pro posouzení výpočtu finančního zdraví bude platná níže zveřejněná Metodika výpočtu finančního zdraví.

Metodika výpočtu finančního zdraví (4. a 5. kolo)

8. 3. 2017
Ministerstvo zemědělství informuje, že pro posouzení výpočtu finančního zdraví bude platná níže zveřejněná Metodika výpočtu finančního zdraví.

Aktualizace Metodiky výpočtu finančního zdraví

19. 9. 2016
Ministerstvo zemědělství informuje, že pro posouzení výpočtu finančního zdraví bude platná níže zveřejněná aktualizovaná Metodika výpočtu finančního zdraví (dále jen „Metodika“).
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.