Lesnicko-environmentální platby

Podpora je zaměřena na zachování a posílení druhové i genové biodiverzity lesních porostů.

Cílem je zachování porostního typu hospodářského souboru v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích nebo habitatových stromů v hospodářských lesích (nové opatření). U zachování porostního typu jsou kompenzovány zvýšené náklady a snížené výnosy vyplývající ze zachování vybraných porostních typů hospodářských souborů (jedlový, dubový, bukový, ostatní listnaté, výmladkový les) místo jejich přeměny na porostní typy hospodářských souborů s nižší ekologickou hodnotou (smrk) v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích. U nového opatření zaměřeného na  ochranu habitatových stromů dochází k ochraně stromů hodnotných s ohledem na biodiverzitu. Zařazovány jsou kruhové plochy v okolí vybraných habitatových stromů s určitým typem mikrostanoviště o poloměru 20 m. Habitatové stromy bude možno evidovat v roce 2023 a zařazovat od roku 2024. V případě podopatření Genofond je podporován sběr osiva šetrnými technologiemi nepoškozujícími stromy. Cílem je sběr osiva z uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu.

 Žadatelé:

  • vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesů a jejich sdružení a spolky (u opatření na genofond mohou žádat i státní podniky)

Podopatření 29.70 Lesnicko-environmentální platby - Biodiverzita

Podopatření 30.70 Lesnicko-environmentální platby - Genofond

Informace pro žadatele o možnosti evidence habitatových stromů

10. 8. 2023
Informace pro žadatele o možnosti evidence habitatových stromů v rámci intervence 29.70 Lesnicko-environmentální platby, podopatření Zachování habitatových stromů pro rok 2024.
Stáhnout (pdf, 4 MB)

Příjem žádostí na plošná lesnická opatření bude spuštěn v polovině dubna. Žádosti bude možné podávat do 15. května 2023.

6. 4. 2023
Rádi bychom informovali lesnickou veřejnost, že je možné podávat žádostí o zařazení, žádostí o dotaci a žádostí o změnu zařazení na rok 2023 na níže uvedená opatření, a to Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) prostřednictvím Portálu farmáře.
Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Lesnicko-environmentální platby, platná pro rok 2023.
Publikováno: 6. 4. 2023

Zveřejnění nařízení vlády k opatření lesnicko-environmentální platby

28. 3. 2023
Dne 28. 3. 2023 v částce 43 Sbírky zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády k opatření lesnicko-environmentální platby s účinností od 1. dubna 2023. Konkrétně se jedná o nařízení vlády č. 72/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby.
Stáhnout (pdf, 49 MB)

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2023

13. 2. 2023
Směnný kurz pro rok 2023, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých intervencí Strategického plánu SZP a některých opatření Programu rozvoje venkova.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.