Monitorovací výbor SP SZP 2023–2027

Monitorovací výbor SP SZP 2023–2027 je zřizován Ministerstvem zemědělství v souladu s čl. 124 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2021/2115. Mezi jeho základní kompetence patří například sledování a posuzování pokroku v provádění SP SZP a naplňování jeho cílů či diskuse o nastavení podmínek poskytování podpor v rámci SP SZP.

Monitorovací výbor SP SZP 2023–2027 zahrnuje relevantní orgány na regionální a místní úrovni, jakož i další veřejné orgány, včetně orgánů příslušných pro otázky životního prostředí a klimatu, a dále hospodářské a sociální partnery, včetně zástupců zemědělství, a relevantní subjekty zastupující občanskou společnost a v relevantních případech subjekty odpovědné za prosazování sociálního začleňování, základních práv, genderové rovnosti a nediskriminace.

5. zasedání MV SP SZP 2023–2027

7. 3. 2024
Páté zasedání Monitorovacího výboru Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 se uskutečnilo 9. února 2024 online prostřednictvím MS TEAMS. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. za přítomnosti zástupců Evropské komise a účasti celé řady odborníků.

2. per rollam

13. 2. 2024
V souladu s čl. 8, odst. 5 Jednacího řádu Monitorovacího výboru SP SZP 2023–2027 byla spuštěna procedura per rollam k Výroční zprávě o výkonnosti SP SZP 2023–2027, která probíhala od 2. do 9. 2. 2024.

4. zasedání MV SP SZP 2023–2027

20. 12. 2023
Čtvrté zasedání Monitorovacího výboru Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 se uskutečnilo 14. listopadu 2023 ve Wellness hotelu Step, Malletova 1141, 190 00 Praha 9. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. za přítomnosti zástupců Evropské komise a účasti celé řady odborníků.

3. zasedání MV SP SZP 2023–2027

20. 6. 2023
Třetí zasedání Monitorovacího výboru Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 se uskutečnilo 20. června 2023 online přes MS Teams. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. za přítomnosti zástupců Evropské komise a účasti celé řady odborníků.

2. zasedání MV SP SZP 2023–2027

5. 5. 2023
Druhé zasedání Monitorovacího výboru Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 se uskutečnilo 30. března 2023 v budově Ministerstva zemědělství v Praze. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. za přítomnosti zástupců Evropské komise a účasti celé řady odborníků.

1. zasedání MV SP SZP 2023–2027

17. 1. 2023
První zasedání Monitorovacího výboru Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 se uskutečnilo 15. prosince 2022 online formou. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. za přítomnosti zástupců Evropské komise a účasti celé řady odborníků.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.