Přímé platby

Přímé platby jsou od roku 2023 součástí Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Hlavním cílem přímých plateb je zabezpečit všem aktivním zemědělcům stabilní příjmy formou platby na hektar využívané zemědělské plochy nebo v souvislosti s počtem chovaných zvířat. Tyto platby jsou poskytovány výhradně z rozpočtu EU. Další základní údaje o poskytovaných platbách naleznete dále v článku.

Zobrazit více

Informace pro žadatele - Ochranné pásy podél vod

27. 4. 2023
Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro jednu z povinností Základní celofaremní ekoplatby - založení ochranného pásu podél vod.
Stáhnout (pdf, 104 kB)

Informace pro žadatele – Podpora na chov telete masného typu (CIS)

26. 4. 2023
Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro podporu na chov telete masného typu. Podpora na chov telete masného typu se od roku 2023 poskytne pouze na telata, která byla minimálně 1 měsíc od narození (resp. 30 dnů), chována na hospodářství žadatele. Bez dodržení této minimální lhůty nemůže být tele považováno za dotačně způsobilé (podmínkou je vedení…

Metodická příručka pro opatření přímých plateb pro rok 2023

25. 4. 2023
Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2023. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb v roce 2023 vyjma ekoplatby, které je věnována zvláštní příručka.
Stáhnout (doc, 256 kB)

Metodická příručka pro opatření přímých plateb Celofaremní ekoplatba

21. 4. 2023
Tato metodika je určena žadatelům o poskytnutí dotace na Celofaremní ekoplatbu a je platná pro rok 2023. Stěžejním předpisem pro žadatele je nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, v platném znění.
Stáhnout (pdf, 2 MB)

Seznam oborů vzdělání uznávaných Ministerstvem zemědělství jako zemědělská kvalifikace pro účely Jednotné žádosti pro rok 2023 (stav ke dni 3. 4. 2023)

3. 4. 2023
Za účelem informování žadatelů hodlajících podat Jednotnou žádost pro rok 2023 zveřejňuje Ministerstvo zemědělství seznam oborů vzdělání s kódy, které budou uznávány jako zemědělská kvalifikace pro účely Jednotné žádosti pro rok 2023 (stav ke dni 3. 4. 2023).

Nové nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

31. 3. 2023
Dne 31.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 46, nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, které nabývá účinnosti dne 1. 4. 2023 s výjimkou podmínek pro Základní celofaremní ekoplatbu na standardní ornou půdu týkající se diverzifikace plodin, které nabývají účinnosti až od 1. 1. 2024. Pro žádosti podané v roce 2023 se použijí podmínky diverzifikace…
Stáhnout (pdf, 4 MB)

Přehledy osiv pro vybrané intervence

21. 2. 2023
V příloze naleznete přehledy osiv pro standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), přímé platby (Ekoplatbu) a intervence agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství Strategického plánu SZP na období 2023–2027.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.