44.73 Přeměna porostů náhradních dřevin

Podpora je zaměřena na rekonstrukce porostů náhradních dřevin.

Cílem je napravit nedořešené důsledky imisního zatížení 70. a 80. let minulého století. Z důvodu kalamitní situace byly v imisních zónách vysázeny tzv. porosty náhradních dřevin, které jsou nyní v rozkladu. Podpora se poskytuje na přeměnu těchto porostů, např. snížení zakmenění za účelem podsadby, odstranění původního porostu za účelem obnovy, přípravu ploch před zalesněním včetně rozhrnování valů, umělou obnovu sadbou, ochranu založeného porostu nebo ochranu melioračních a zpevňujících dřevin na obnovních prvcích.

Žadatelem může být vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.