Opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby

Opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby (dále jen „opatření 2.5.“) podporuje vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry.

Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného monté) o délce menší než 20 cm.

Úhoř říční (Anguilla anguilla) se přirozeně vytírá v Sargasovém moři a jeho larvy poté unáší mořské proudy k břehům Evropy. Zde je také loven při ústí řek do moře jako takzvané monté. Stavy monté v posledních letech trvale klesají, navíc je jejich dostupnost každoročně ovlivňována klimatickými podmínkami a poptávkou na asijských trzích. Realizace projektu je vždy závislá na přírodních podmínkách.

Opatření 2.5. je v souladu s článkem 54, odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.

Opatření spadá pod specifický cíl vysazování úhoře říčního do vnitrozemských vodních toků.

Pravidla pro žadatele:

Prodlužuje se termín pro předkládání projektů v 2. a 11. výzvě pro příjem žádostí OP Rybářství 2014 – 2020

30. 10. 2017
Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil prodloužení termínu pro předkládání Žádostí o podporu v rámci 2. a 11. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020, a to do 1. listopadu 2017 do 13 hodin. Původně měl příjem žádostí skončit dnes (30. 10. 2017 ve 13 hodin).

Upozornění pro příjemce podpory z OP Rybářství 2014 – 2020 na zajištění povinné publicity projektu a možnosti využití generátoru publicity

23. 6. 2016
Řídicí orgán OP Rybářství jako poskytovatel podpory upozorňuje příjemce podpory z OP Rybářství 2014 – 2020 na zajištění povinné publicity projektu a dále na možnost využití generátoru povinné publicity.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.