Modernizace zemědělských podniků (I.1.1)

22. kolo - Aktualizace Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků

18. 12. 2014
PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 22. kolo příjmu žádostí (26.1.-9.2.2015), pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků.

Výklad preferenčního kritéria v rámci opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Projekt je komplexního charakteru

27. 2. 2014
S ohledem na časté dotazy žadatelů zveřejňujeme doplňující informace k preferenčnímu kritériu Projekt je komplexního charakteru. Projekt v případě zaměření na chov skotu, ovcí a/nebo koz zahrnuje minimálně tři aktivity. Projekt v případě zaměření na chov prasat a/nebo drůbeže (bez nosnic) zahrnuje minimálně dvě aktivity.

20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – aktualizace Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků

6. 2. 2014
Ministr zemědělství rozhodl o úpravě Pravidel pro 20. kolo příjmu žádostí pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, čímž plně zohlednil výsledky hlasování členů Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova.

Upozornění pro žadatele ve 20. kole příjmu žádostí

5. 2. 2014
Upozornění na preferenční kritérium v podopatření I.1.1.1 - Modernizace zemědělských podniků („Projekt je realizován v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji (NUTS 3)“) a kritérium přijatelnosti v opatření III.1.2 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje („Projekt v záměru e) lze realizovat na území krajů Ústeckého a Moravskoslezského v obci do 2000 obyvatel.“).

20. kolo - Aktualizace Pravidel pro podopatření I.1.1.1

28. 1. 2014
PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 20. kolo příjmu žádostí (3.-14.3.2014), pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků.

Oprava Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků pro 18. kolo příjmu žádostí

21. 2. 2013
Ministr zemědělství dne 20. února 2013 schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele. V Pravidlech pro žadatele, která byla zveřejněna na internetových stránkách při vyhlášení 18. kola příjmu žádostí, byl v podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků v příloze č. 3 Preferenční kritéria uveden nesprávný postup přidělení bodů u preferenčního kritéria č. 13.

18. kolo - Aktualizace Pravidel pro opatření I.1.1

20. 2. 2013
PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 18. kolo příjmu žádostí (6.-19.3.2013), pro opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků.
14. 2. 2012

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 15. kolo příjmu žádostí (21. - 27.3.2012), pro podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství.

Stáhnout (pdf, 581 kB)

Upozornění - výstavba/modernizace bioplynové stanice v rámci 13. kola příjmu žádostí

3. 6. 2011
Upozornění pro žadatele z opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy resp. I.1.1 Modernizace zemědělských podniků ohledně realizace projektů na výstavbu/modernizaci bioplynové stanice (příjem žádostí 14. 6. 2011 – 27. 6. 2011).

Tisková oprava Pravidel pro opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků, záměr b) rostlinná výroba pro 13. kolo příjmu žádostí

18. 5. 2011
V Pravidlech pro žadatele, která byla zveřejněna na internetových stránkách při vyhlášení 13. kola příjmu žádostí, došlo v opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků, záměru b) rostlinná výroba v příloze č. 3 Preferenční kritéria na straně 58 technickou chybou k nakopírování stejných sloupců míry dotace u preferenčního kritéria č. 2, takže možný bodový zisk nebyl z tabulky jednoznačně patrný.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.