Registr de minimis

Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis) slouží od 1. ledna 2010 pro evidenci podpor de minimis poskytovaných na základě přímo použitelných předpisů EU. Kromě samotného zadávání informací o podporách a jejich příjemcích umožňuje také ověřovat výši poskytnuté finanční částky za rozhodné období. Aplikace také umožňuje veřejnosti i přihlášeným uživatelům prohlížet data o celkové výši poskytnutých podpor v ČR, přihlášenému poskytovateli podpor ověřovat celkovou výši podpory poskytnuté konkrétnímu subjektu a přihlášenému příjemci podpor de minimis získat informace o jednotlivých podporách jemu poskytnutých.

Přístup do Registru de minimis
 


Pro získání detailních informací o jemu přidělených podporách de minimis musí příjemce podpor zažádat o registrovaný přístup na portál eAGRI. Žádost a postup podání žádosti jsou dostupné zde.
 


Do Registru de minimis určeného poskytovatelům mají přístup pouze oprávněné osoby poskytovatele, které jej získají na základě žádosti schválené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvem zemědělství.

Žádost o přístup pro poskytovatele a pracovní postup účinný od 1. 7. 2020 je uveden níže v přílohách.

Přílohy

Žádost o přístup do registru de minimis pro POSKYTOVATELE

Stáhnout (doc, 52 kB)

Pracovní postup pro POSKYTOVATELE při žádosti o přístup do registru de minimis

Stáhnout (pdf, 168 kB)

Čestné prohlášení žadatale o podporu de minimis - vzor

Stáhnout (doc, 65 kB)

Metodický pokyn k Registru de minimis platný od 1.7. 2014

Stáhnout (pdf, 661 kB)

Příručka k pojmu jeden podnik

Stáhnout (pdf, 323 kB)

Metodická příručka k rozdělování a spojování podniků z pohledu pravidel podpory de minimis

Stáhnout (pdf, 394 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.