49.75 - Zahájení činnosti mladého zemědělce

Cílem intervence je napomoci generační obnově v zemědělství, tj. přilákat a udržet mladé zemědělce v sektoru a a usnadnit jim začátky podnikání formou grantu na realizaci podnikatelského plánu k zahájení činnosti.

Podpora pomůže rozjezdu podnikání mladých začínajících zemědělců, kteří snáze získají vstupní finanční prostředky pro vlastní hospodaření.

Žadatelem může být mladý začínající zemědělec, tj. osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku.

Kromě příslušných Pravidel je třeba se také řídit Příručkou pro publicitu Strategického plánu SZP na období 2023–2027Příručkou pro zadávání zakázekMetodikou hodnocení finančního zdraví a Metodikou ke střetu zájmů

Přílohy

Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Strategického plánu SZP na období 2023–2027 platné pro 1. kolo příjmu žádostí Intervence 49.75 - Zahájení činnosti mladého zemědělce

Stáhnout (pdf, 923 kB)

Obecné podmínky pro poskytování dotace platné pro 1. kolo příjmu žádostí

Stáhnout (pdf, 729 kB)

Formulář pro výpočet minimální a maximální velikosti podniku (standardní produkce)

Stáhnout (xls, 75 kB)

Seznam LAKR

Stáhnout (pdf, 101 kB)

Metodika stanovení minimální, resp. maximální, hodnoty standardní produkce na podnik dle výrobního zaměření, včetně stanovených hodnot standardní produkce

2. 6. 2023
Spodní prahová hodnota je vymezena pomocí objemu standardní produkce za jednotlivé výrobní zaměření dle typologie farem. Při stanovení minimálního objemu standardní produkce bylo přihlédnuto k tomu, aby stanovený limit zhruba odpovídal hodnotě standardní produkce, která zajistí dostatečný příjem alespoň pro jednoho plně zaměstnaného pracovníka v hospodářství, tj. zajistí mu určitý minimální roční…
Stáhnout (xls, 75 kB)

1. kolo - Pravidla - intervence 49.75 – Zahájení činnosti mladého zemědělce

2. 6. 2023
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 pro poskytování dotace na základě Strategického plánu SZP na období 2023–2027 platné pro 1. kolo příjmu žádostí pro intervenci 49.75 - Zahájení činnosti mladého zemědělce.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.