Pravidla pro zadávání zakázek, verze 3, účinná od 1.11.2019

Dne 25. 9. 2019 podepsal ministr zemědělství úpravu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení OP Rybářství 2014–2020 („Pravidla pro zadávání zakázek“) s účinností od 1. 11. 2019.

Všechny vyhlašované zakázky, které se řídí Pravidly pro zadávání zakázek, musí být od 1. 11. 2019 zadávány a realizovány v souladu s těmito Pravidly, verze 3. Pravidla byla upravena v souladu s metodickým stanoviskem č. 1 a č. 2, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek. Jednalo se o úpravu finančních oprav pro chybně provedené výběrové nebo zadávací řízení (Evropská komise vydala dne 14. 5. 2019 Rozhodnutí komise C (2019) 3452, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav). Další úpravou je navýšení limitů na přímé nákupy pro podniky na 2 mil. Kč bez DPH v případě zakázek na dodávky a služby a na 6. mil. Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce. U veřejnoprávních subjektů (např. vysoké školy, ministerstva) byl limit na přímé nákupy zvýšen na 500 tis. Kč bez DPH.

 

Doplnění Pravidel pro zadávání zakázek v programovém období 2014–2020 o Metodické stanovisko ministra pro místní rozvoj č. 4

25. 10. 2022
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo metodické stanovisko pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020. Nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu příslušného dopisu ministra pro místní rozvoj, tj. 17. října 2022.

Informace k novele zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

8. 3. 2021
Informace o nových zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 odst. 4 ZZVZ.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.