Pravidla pro publicitu

Tato sekce obsahuje informace týkající se povinné publicity příjemců dotací v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Ministerstvo zemědělství připravilo pro účely jednotného postupu příjemců dotace příručku, která vymezuje základní povinnosti příjemců dotace, které musí zabezpečit během realizace projektu, v době do tří měsíců po dokončení realizace projektu atd.

V příloze naleznete samotnou Příručku pro publicitu PRV 2014–2020, Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020 a loga ke stažení.

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014–2020 (verze 6) - platná a účinná od 30. 11. 2021

30. 11. 2021
Byla zpřesněna Příručka pro publicitu PRV 2014–2020, ve které dochází zejména k úpravě povinných prvků publicity pro projekty plně financované z prostředků ČR. Současně dochází ke změnám vyplývajícím z dosavadních zkušeností z administrace.

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014–2020 (verze 5) - platná a účinná od 6. 8. 2019

6. 8. 2019
V souvislosti s úpravou aplikace pro zveřejňování výsledků projektů spolupráce PRV na základě dosavadních zkušeností s administrací projektů byla provedenaúprava příslušných pasáží Příručky pro publicitu PRV 2014–2020 (dále jen „Příručka pro publicitu“).

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014–2020 (verze 4) - platná a účinná od 8. 8. 2018

8. 8. 2018
Příručka pro publicitu PRV 2014–2020 je aktualizována v návaznosti na Pravidla pro žadatele pro 7. kolo příjmu žádostí.
13. 12. 2017

Hlavní technické úpravy v Manuálu JVS měly za cíl kompletní sjednocení s výstupy z Generátoru nástrojů povinné publicity. Došlo např. ke zjednodušení schémat (jasnější znázornění kót, např. pro poměrový výpočet se používá pouze „x“), k úpravě pravidel pro skládání více log v souladu s generátorem (větší volnost při skládání s atypickými logy), ke sjednocení povinných nástrojů s generátorem.

Stáhnout (pdf, 3 MB)

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014–2020 (verze 3) - platná a účinná od 2. 8. 2017

2. 8. 2017
Příručka pro publicitu PRV 2014–2020 (dále jen „Příručka“) je aktualizována v návaznosti na Pravidla pro žadatele pro 5. kolo příjmu žádostí, kde byla u některých operací zavedena povinnost předkládání vybraných příloh Žádostí o platbu elektronicky prostřednictvím nové aplikace na Portálu Farmáře „Projekty spolupráce PRV“.

Zpřesnění platnosti Příručky pro publicitu PRV 2014–2020

16. 12. 2016
Došlo k vydání technického zpřesnění Příručky pro publicitu PRV 2014–2020.

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014–2020 (verze 2)

14. 10. 2016
Příručka pro publicitu PRV 2014–2020 (dále jen „Příručka") byla aktualizována na základě novely prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Dále byly zapracovány podněty Státního…
21. 7. 2016
Na základě dotazů veřejnosti zveřejňujeme Metodický výklad k Příručce pro publicitu.
Stáhnout (pdf, 328 kB)
27. 5. 2016
Jedna z variant loga PRV ke stažení.
Stáhnout (111 kB)
27. 5. 2016
Jedna z variant loga EU - rozšířeného o 4 řádky doprovodného textu (název + slogan programu) ke stažení.
Stáhnout (361 kB)
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.