Aktuality

Ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova 2007-2013

12. 4. 2016
V souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předložit do 31. 12. 2016 Evropské komisi ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova 2007-2013, probíhá v současné době dotazníkové šetření a telefonický průzkum ke sběru dat u žadatelů o dotaci / příjemců dotace.

19. zasedání MV PRV 19. 11. 2015

15. 1. 2016
Podkladové materiály k jednání, které byly zaslány / předloženy členům Monitorovacího výboru.
14. 1. 2016
Dne 19. listopadu 2015 proběhlo 19. jednání členů MV.
Stáhnout (pdf, 357 kB)
V prosinci 2015 byla ze strany EK schválena aktualizovaná verze programového dokumentu.
Publikováno: 15. 12. 2015
V příloze naleznete výzvu pro MAS k doložení povinných dokumentů, které se mají doložit na příslušný RO SZIF nejpozději do 31. 12. 2015 .
Publikováno: 11. 12. 2015

Úprava termínu pro schválení proplacení platby

14. 10. 2015
Informujeme žadatele, že pan ministr schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele z Programu rozvoje venkova pro období 2007 - 2013.

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

26. 8. 2015
Ministr zemědělství schválil dne 20. 8. 2015 zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (dále jen „Pravidla“). Zpřesnění se týká podmínky, která opravňuje Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) k provádění kontrol u příjemců dotace.

Změna sankčního systému pro Žádosti o proplacení administrované v Programu rozvoje venkova

10. 6. 2015
Důležité upozornění pro příjemce dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013. Dne 8. 6. 2015 byla ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou schválena změna kapitoly Snížení částky dotace.

23. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

3. 6. 2015
Ministerstvo zemědělství v rámci 23. kola příjmu žádostí vyhlašuje příjem žádostí na opatření Neproduktivní investice v lesích. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 10. 6. 2015 od 8:00 hod. do 16. 6. 2015 do 15:00 hod. a je určen pro cíl Konkurenceschopnost, tzn. území hlavního města Prahy.

Výklad preferenčního kritéria v opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu, záměru b) ubytování sport

3. 6. 2015
S ohledem na skutečnost, že k 31. březnu 2015 přestal v České republice platit systém mléčných kvót a nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, bylo zrušeno, zveřejňujeme doplňující informace k preferenčnímu kritériu, které zvýhodňuje příjemce dotace jako…
1 2 3 ... 18

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.