Programové dokumenty OP Rybářství 2021–2027

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro období 2021–2030

Vláda ČR schválila usnesením vlády č. 799 ze dne 13. září 2021 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro období 2021–2030 (VNSPA).

VNSPA představuje koncepci Ministerstva zemědělství České republiky v odvětví rybářství do roku 2030 a jeho účelem je stanovit podmínky pro realizaci společné rybářské politiky v České republice. Výsledný VNSPA je konsensuálním dokumentem státní správy v oblasti rybářství a subjektů zabývajících se rybářstvím.

Priority VNSPA jsou v souladu se společnou rybářskou politikou EU, Zelenou dohodou pro Evropu a navazující Strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ a Strategií pro biologickou rozmanitost. VNSPA vychází z již schválené Politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti, Strategického rámce Česká republika 2030 a Strategie resortu MZe ČR s výhledem do roku 2030, a je s nimi komplementární.

Operační program Rybářství 2021–2027

V souladu s východisky VNSPA se připravuje Operační program Rybářství 2021–2027, který definuje konkrétní podmínky čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF).

Operační program Rybářství 2021–2027 přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.

Hlavním cílem návrhu OP Rybářství 2021–2027 je:

  • konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“. Jedná se o zajištění udržitelné akvakultury, využitím inovativních a udržitelných postupů,
  • podpora zlepšení sledovatelnosti, vytváření kratších dodavatelských řetězců a komunikačních aktivit,
  • podpora projektů zaměřených na výzkum a produkci ekologického hospodaření a řas nebo projektů přispívajících ke zlepšování dobrých životních podmínek zvířat,
  • podpora vysazování úhoře říčního a udržitelného hospodaření na rybnících prostřednictvím kompenzací za zajišťování mimoprodukčních funkcí,
  • podpora aktivit zaměřených na účinné využívání zdrojů nebo obnovitelných zdrojů.

Program pro rybáře do roku 2029 je schválen jako první v Evropě, zaměří se na rozvoj moderní akvakultury

23. 6. 2022
Tisková zpráva – Jednu miliardu korun získají rybáři prostřednictvím nového Operačního programu Rybářství (OP Rybářství) do roku 2029. Peníze jsou určeny na podporu udržitelné akvakultury, posílení konkurenceschopnosti a odolnosti sektoru. Program v oblasti rybolovu a akvakultury schválila Evropská komise České republice jako prvnímu členskému státu EU.

Vláda schválila Operační program Rybářství 2021–2027

3. 2. 2022
Dne 2. února 2022 byl schválen Operační program Rybářství 2021–2027 (OP Rybářství) usnesením vlády č. 101/22. Nyní bude OP Rybářství zaslán Evropské komisi ke schválení.

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030

21. 9. 2021
Vláda ČR schválila usnesením vlády č. 799 ze dne 13. září 2021 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu (VNSPA).

Návrh Operačního programu Rybářství 2021–2027

27. 10. 2020
Návrh Operačního programu Rybářství (dále jen „OP Rybářství“) na období 2021–2027 byl dne 26. 10. 2020 předložen vládě ČR na vědomí.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.