Podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy v novém období SZP

Koncepce strategických plánů přináší v novém období společné zemědělské politiky 2023 – 2027 zvýšené požadavky na podmínky zlepšující zemědělské hospodaření ve vztahu k ochraně přírodních zdrojů, klimatu, životního prostředí, krajiny a biodiverzity. Na základě rámce stanoveného legislativou EU byly ve spolupráci s odbornými institucemi, na základě připomínek zástupců zemědělské veřejnosti a konzultací s Evropskou komisí připraveny základní podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, které naleznete v přiloženém dokumentu.

Obsahem dokumentu je přehled základních podmínek na hospodaření podle níže uvedených standardů DZES. Jedná o informativní materiál pro žadatele. 

  • DZES 1 Zachování trvalých travních porostů na základě poměru trvalých travních porostů k zemědělské ploše 
  • DZES 3 Zákaz vypalování strnišť na orné půdě vyjma případů odůvodněných zdravím rostlin 
  • DZES 4 Zřízení ochranných pásů podél vodních toků
  • DZES 5 Obhospodařování půdy způsobem, který snižuje riziko degradace půdy a eroze, včetně zohlednění sklonu svahu 
  • DZES 6 Minimální pokryv půdy pro zamezení vzniku holé půdy v nejcitlivějších obdobích 
  • DZES 7 Střídání plodin na orné půdě 
  • DZES 8 Minimální podíl výměry zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční plochy, zachování krajinných prvků, zákaz ořezu keřů a stromů v období hnízdění a odchovu mláďat 
  • DZES 9 Zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů označených jako environmentálně citlivé oblasti s trvalými travními porosty v lokalitách sítě Natura 2000

Konečné podmínky standardů jsou upraveny nařízením vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, v platném znění.

Přímé platby – Ekoschémata

26. 8. 2022
Jedná se o nový jednoletý motivační nástroj I. pilíře společné zemědělské politiky, který je pro zemědělce dobrovolný.

Podmínky kontrol podmíněnosti v roce 2022

6. 4. 2022
U požadavků podmíněnosti tj. povinných požadavků na hospodaření (PPH) a požadavků standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) včetně způsobu jejich kontroly a systému vyhodnocování případných porušení nedochází pro rok 2022 ke změnám.

Novela nařízení vlády k podmíněnosti a změna pro požadavek standardu pěstování souvislé plochy jedné plodiny

5. 5. 2021
Novela nařízení vlády č. 48/2017 Sb. mění číselné označení požadavku standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu, kterým se omezuje pěstování jedné plodiny na více než 30 ha souvislé plochy.

Informace k novele nařízení vlády č. 48/2017 Sb. o pravidlech podmíněnosti

4. 1. 2021
Ve Sbírce zákonů č. 567/2020 Sb., částce 233 ze dne 23. 12. 2020, bylo zveřejněno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády nabývá…

Příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021

23. 12. 2020
V příručce pro zemědělce najdete aktuální podmínky kontrol podmíněnosti pro rok 2021. Níže jsou shrnuty změny pro nový rok. Současně zde připojujeme informace k povinné registraci provozovatele potravinářského podniku.

Informace pro žadatele: Ohlášení vyšší moci – dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení

17. 12. 2020
V níže uvedeném textu naleznete vysvětlení a postupy pro podávání Ohlášení vyšší moci z důvodu dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení pro období podzimu 2020 a začátku roku 2021.

Upozornění na prodloužení možnosti odeslání hlášení o provedení podrývání do 9. 10. 2020

30. 9. 2020
Pro rok 2020 je termín hlášení o provedení podrývání pro účely plnění standardu DZES 5 pro řepku ozimou prodloužen do 9. 10. 2020. Hlášení bude možné provést od 1. 10. do 9. 10. letošního roku.

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2020

16. 3. 2020
Informace v Průvodci jsou platné pro rok 2020 stávajícího období Společné zemědělské politiky 2014 – 2020 (SZP). Navíc jsou již v příručce uvedeny také změny u požadavků nebo v jejich hodnocení, které nabydou platnosti až v následujícím roce, ale je vhodné, aby zemědělci o nich již nyní věděli a mohli se na jejich účinnost připravit. Příručka nebude v letošním roce vydávána v tištěné formě a ani…

Novela nařízení vlády upravující pravidla pro podmíněnost pro rok 2020

6. 2. 2020
Ve Sbírce zákonů (částka 15, číslo 31.) byla dne 6. února 2020 uveřejněna novela nařízení vlády č. 48/2017 Sb., kterou jsou pro rok 2020 upraveny nově některá pravidla pro podmíněnost.

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019

2. 4. 2019
Cílem příručky je informovat všechny žadatele o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem o aktuálních požadavcích a standardech, jejichž plnění je ověřováno v rámci systému podmíněnosti plateb (Cross Compliance).
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.