Výroční zprávy

V této části budou postupně zveřejňovány Výroční zprávy o výkonnosti. Výroční zpráva o výkonnosti obsahuje klíčové kvalitativní a kvantitativní informace o provádění strategického plánu SZP s odkazem na finanční údaje a na ukazatele týkající se výstupů a výsledků. Tuto zprávu počínaje rokem 2024 až do roku 2030 včetně, má každý členský stát EU povinnost předkládat nejpozději do 15. února Evropské komisi za předchozí zemědělský rozpočtový rok. V rámci schvalovacího procesu je nezbytnou podmínkou projednání dané výroční zprávy o výkonnosti Monitorovacím výborem SP SZP. Následně je výroční zpráva o výkonnosti odesílána Evropské komisi ke schválení.

Výroční zpráva o výkonnosti SP SZP 2023–2027 za rok 2023

3. 4. 2024
Výroční zpráva o výkonnosti SP SZP 2023–2027 za rok 2023 byla projednána Monitorovacím výborem SP SZP elektronickou formou per rollam 2. – 9. února 2024.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.