Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO)

Cílem je podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Opatření podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny.

Žadatelem o AEKO je subjekt obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem. Opatření je realizováno formou pětiletých závazků. Žadatel se vstupem do závazku zavazuje dodržovat minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin a hospodařit v souladu s podmínkami daného podopatření na celé výměře zemědělské půdy, se kterou do závazku vstoupil a v souladu s podmínkami Podmíněnosti a ostatními podmínkami danými platnou evropskou a národní legislativou.

Podopatření 16.70 Zatravňování orné půdy
Podopatření 17.70 Meziplodiny
Podopatření 18.70 Ošetřování extenzivních travních porostů
Podopatření 19.70 Krajinotvorné sady
Podopatření 20.70 Podpora biodiverzity na orné půdě – Biopásy, Ochrana čejky chocholaté, Druhově bohaté pokrytí orné půdy
Podopatření 21.70 Integrovaná produkce – titul Integrovaná produkce ovoce, titul Integrovaná produkce révy vinné, titul Integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor
Podopatření 22.70 Omezení používání pesticidů v OPVZ na orné půdě (od roku 2024)

Více >

Metodika k provádění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, pro rok 2023.
Publikováno: 27. 4. 2023

Platba na výsledek - katalog indikátorů

5. 4. 2023
V příloze zveřejňujeme Katalog indikátorů pro hodnocení travních porostů titulu AEKO Platba na výsledek v CHKO Železné hory.
Stáhnout (pdf, 7 MB)

Zveřejnění nařízení vlády k environmentálním opatřením

4. 4. 2023
Dne 31.3.2023 v částce 46 Sbírky zákonů byla zveřejněna nařízení vlády k environmentálním opatřením s účinností od 1. dubna 2023.
Stáhnout (pdf, 4 MB)

Přehledy osiv pro vybrané intervence

21. 2. 2023
V příloze naleznete přehledy osiv pro standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), přímé platby (Ekoplatbu) a intervence agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství Strategického plánu SZP na období 2023–2027.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2023

13. 2. 2023
Směnný kurz pro rok 2023, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých intervencí Strategického plánu SZP a některých opatření Programu rozvoje venkova.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.