Opatření osy II

OSA II je zaměřena na zlepšování životního prostředí a krajiny.

aHlavní prioritou je zvýšení biologické rozmanitosti, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin. Dále se podporuje ochrana vody a půdy (zejména zachování kvalitníh přirzenéh vodního režimu) a v neposlední řadě i snižování emisí skleníkových plynů.

Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců hospodařících v oblastech s méně příznivými podmínkami s cílem zachovat venkovskou krajinu, podpořit systémy šetrné k životnímu prostředí, přispět ke stabilizaci venkovského obyvatelstva v těchto oblastech a pomoci zajistit pro zemědělce odpovídající úroveň příjmů.
 
Cílem opatření je pomoci zemědělcům při řešení specifického znevýhodnění vyplývajícího z implementace evropských směrnic pro soustavu Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku ES.
 
Opatření má za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny.
 
Posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch a zlepšení ekologické rovnováhy krajiny. Stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod. Zvýšení schopnosti absorpce atmosférického CO2 a tím přispět ke zmírnění klimatických změn.
 
Zvýšení environmentální hodnoty lesů. Trvale udržitelné využití lesní půdy a zlepšení životního prostředí a krajiny.
 
Obnova lesního potenciálu po kalamitách a/nebo zavedení preventivních opatření v lesích. Trvale udržitelné využití lesní půdy. Neproduktivní investice v lesích. Zlepšení životního prostředí a krajiny.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2015 pro závazky z programového období 2007 - 2013

16. 1. 2015
Směnný kurz pro rok 2015, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova 2007 - 2013.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2014

8. 1. 2014
Směnný kurz pro rok 2014, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2013

11. 1. 2013
Směnný kurz pro rok 2013, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2012

11. 1. 2012
Směnný kurz pro rok 2012, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2011

20. 1. 2011
Směnný kurz pro rok 2011, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2010

11. 1. 2010
Směnný kurz pro rok 2010, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2009

14. 1. 2009
Směnný kurz pro rok 2009, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.