53.77 - Podpora operačních skupin a projektů EIP

Intervence je zacílena na přenos výsledků výzkumu/inovací do praxe v zemědělství/potravinářství a lesnictví, a to prostřednictvím spolupráce členů v tzv. operační skupině EIP.

Podpora operačních skupin EIP povede dlouhodobě zejména ke zlepšení propojení mezi praxí a výzkumem a také umožní postupně budovat sociální kapitál, který české zemědělství a lesnictví podpoří v rozvoji toku znalostí, informací a zejména v tvorbě a šíření inovací. Jedná se v tomto případě o aktivitu iniciovanou zdola jedním z aktérů operační skupiny, která může být (není však nutné) facilitována zejména poradci v roli brokerů.

Intervence podpoří tři základní typy EIP projektů: inovace spojená s investicí (zejména inovace v technologiích) nebo inovace bez investice (např. inovace organizační či změny technologických postupů) v oblasti zemědělství/potravinářství. V oblasti lesnictví budou podpořeny inovace bez investičních nákladů.

Operační skupina žádá o dotaci prostřednictvím podnikatelského subjektu (zemědělský podnikatel, výrobce potravin), v případě operačních skupin zaměřených na lesnictví je žadatelem držitel lesa.

Kromě příslušných Pravidel je třeba se také řídit Příručkou pro publicitu Strategického plánu SZP na období 2023–2027Příručkou pro zadávání zakázekMetodikou hodnocení finančního zdraví a Metodikou ke střetu zájmů

Přílohy

Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Strategického plánu SZP na období 2023–2027 platné pro 1. kolo příjmu žádostí Intervence 53.77 – Podpora operačních skupin a projektů EIP

Stáhnout (pdf, 570 kB)

Obecné podmínky pro poskytování dotace platné pro 1. kolo příjmu žádostí

Stáhnout (pdf, 729 kB)

Online/prezenční seminář pro inovační brokery a k 1. kolu příjmu žádostí k intervenci 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP

19. 6. 2023 9:00 - 12:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, místnost 400 nebo On-line přes MS TEAMS
Ministerstvo zemědělství Vás zve na: online/prezenční seminář pro inovační brokery, ale i ostatní zájemce o založení operační skupiny v rámci Evropského inovačního partnerství (EIP) Strategického plánu SZP na období 2023-2027.  Obsahem semináře bude 1. kolo příjmu žádostí v intervenci 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP a další výběr brokerů pro přípravu operačních skupin EIP.…

1. kolo - Pravidla - intervence 53.77 - Podpora operačních skupin a projektů EIP

2. 6. 2023
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 pro poskytování dotace na základě Strategického plánu SZP na období 2023–2027 platné pro 1. kolo příjmu žádostí pro intervenci 53.77 – Podpora operačních skupin a projektů EIP.

Návštěvy mezi operačními skupinami působícími v oblasti ekologického zemědělství

19. 5. 2023
Evropská síť SZP připravuje aktivity (paralelní křížové návštěvy 28. – 29. června 2023) pro operační skupiny zaměřené na ekologické zemědělství.
Zveřejňujeme prezentaci ze semináře pro brokery a zájemce o založení operační skupiny EIP v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–⁠2027, který proběhl 27. 2. 2023.
Publikováno: 8. 3. 2023

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.