Energetické plodiny

Jedinou přímou podporou pěstování energetické biomasy je v současnosti celoevropská podpora tzv. „Uhlíkový kredit“ nebo též „C – Kredit“. Podpora ve výši 45 € / ha a rok se poskytne pro plochy oseté energetickými plodinami do maximální garantované plochy 2 000 000 ha v rámci celé EU. Podpora je poskytována v souladu s nařízením vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin, ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2010 je podpora ukončena a nelze podávat žádosti o platbu.

„Energetickými plodinami“ se rozumí plodiny primárně určené k výrobě energetických produktů:

  • Biopaliva (obnovitelné pohonné hmoty v dopravě)
  • Elektrická a tepelná energie vyrobená z biomasy

Produkty považované za biopaliva :

  • Definice vychází ze směrnice EP 2003/30/ES – o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě
  • Bioethanol, bionafta, bioplyn, biomethanol, biodimetyléter, bio-ETBE, bio-MTBE, syntetická biopaliva, biovodík, čistý rostlinný olej

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.