Agrolesnictví

Agrolesnictví umožňuje pěstování dřevin na jednom pozemku spolu se zemědělskými plodinami na orné půdě nebo na travních porostech.

Dřeviny v agrolesnických systémech rozčleňují velké půdní bloky, zabraňují vodní a větrné erozi, odnosu půdy v případě přívalových dešťů. Svým opadem a kořeny zvyšují podíl organické hmoty v půdě a změna struktury půdy zlepšuje zadržení vody v krajině. Přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů pohlcováním CO2 a ukládáním uhlíku v dřevní hmotě či půdě. Pomáhají zajistit úkryt a potravu druhům vázaných na zemědělskou krajinu, ať už se jedná o opylovače, ptáky či drobné savce. První rok se podává žádost o dotaci na založení agrolesnického systému a žádost o zařazení na péči a další roky se podává žádost o dotaci na péči o založený agrolesnický systém po dobu pěti let.

  • Žadatelem je uživatel zemědělské půdy evidované v LPIS, který se dobrovolně zaváže k provádění podmínek opatření.
  • Poskytovány jsou 2 typy podpory, a to na založení agrolesnického systému a na péči o založený systém po dobu následujících pěti let.
  • Současně bude poskytnuta podpora na přímé platby.

Podopatření 42.73 Založení agrolesnického systému

Podopatření 26.70 Péče o založený agrolesnický systém

Více >

Metodický list k provádění opatření agrolesnictví č. 4

8. 9. 2023
Souhlasná stanoviska, povolení a výjimky vydávané orgány ochrany přírody.
Stáhnout (pdf, 745 kB)

Metodický list k provádění opatření agrolesnictví č. 3

10. 8. 2023
Sadební materiál ovocných dřevin - výjimka z pravidel ekologického zemědělství.

Metodický list k provádění opatření agrolesnictví č. 2

2. 8. 2023
Sadební materiál ovocných dřevin, přemístění z členských států EU.
Stáhnout (pdf, 546 kB)

Metodický list k provádění opatření agrolesnictví č. 1

3. 7. 2023
Výsadba lesních dřevin v agrolesnických systémech – sadební materiál, přemístění z členských států EU.
Metodika k provádění nařízení vlády č. 140/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví, platná pro rok 2023.
Publikováno: 8. 6. 2023

Zveřejnění nařízení vlády k opatření agrolesnictví

5. 6. 2023
Dne 31. 5. 2023 v částce 70 Sbírky zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády k opatření agrolesnictví s účinností od 1. června 2023. Konkrétně se jedná o nařízení vlády č. 140/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví.
Stáhnout (pdf, 234 kB)

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2023

13. 2. 2023
Směnný kurz pro rok 2023, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých intervencí Strategického plánu SZP a některých opatření Programu rozvoje venkova.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.