Hodnocení a monitoring

Výroční zpráva o implementaci OP Rybářství 2014–2020 za rok 2022

10. 7. 2023
Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Rybářství je zpracována na základě článku 50 nařízení o společných ustanoveních a článku 114 nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „ENRF“). Výroční zpráva je zpracována za rok 2022.

Výroční zpráva o implementaci OP Rybářství 2014–2020 za rok 2021

12. 7. 2022
Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Rybářství je zpracována na základě článku 50 nařízení o společných ustanoveních a článku 114 nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „ENRF“). Výroční zpráva je zpracována za rok 2021.

Výroční zpráva o implementaci OP Rybářství 2014–2020 za rok 2020

22. 6. 2021
Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Rybářství je zpracována na základě článku 50 nařízení o společných ustanoveních a článku 114 nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „ENRF“). Výroční zpráva je zpracována za rok 2020.

Výroční zpráva o implementaci OP Rybářství 2014–2020 za rok 2019

28. 7. 2020
Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Rybářství je zpracována na základě článku 50 nařízení o společných ustanoveních a článku 114 nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „ENRF“). Výroční zpráva je zpracována za rok 2019.

Výroční zpráva o implementaci OP Rybářství 2014–2020 za rok 2018

12. 7. 2019
Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Rybářství je zpracována na základě článku 50 nařízení o společných ustanoveních a článku 114 nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „ENRF“). Výroční zpráva je zpracována za rok 2018.

Průběžné hodnocení Operačního programu Rybářství 2014–2020 a analýza zavedení finančních nástrojů

8. 4. 2019
Cílem průběžného hodnocení OP Rybářství 2014–2020 bylo posoudit účelnost intervencí OP Rybářství na úrovni opatření a specifického cíle a zhodnotit pokrok při naplňování cílů programu ve vazbě na očekávané výsledky Dohody o partnerství s použitím dat k 31. 12. 2018.

Výroční zpráva o implementaci OP Rybářství 2014–2020 za rok 2017

17. 7. 2018
Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Rybářství je zpracována na základě článku 50 nařízení o společných ustanoveních a článku 114 nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „ENRF“). Výroční zpráva je zpracována za rok 2017.

Evaluace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu

9. 1. 2018
Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu je koncepcí Ministerstva zemědělství České republiky, která definuje potřeby a národní cíle v oblasti odvětví akvakultury pro programové období 2014–2020 s výhledem do roku 2024, se zohledněním východisek a principů reformované Společné rybářské politiky EU. Na úrovni ČR jsou priority a cíle VNSPA naplňovány především prostřednictvím Operačního…

Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014–2020 (k 31. 12. 2016)

3. 5. 2017
Procesní a výsledkové hodnocení Operačního programu Rybářství 2014–2020 (dále jen „OP Rybářství“) bylo zahájeno dne 7. 11. 2016 podpisem smlouvy o dílo mezi Ministerstvem zemědělství ČR a dodavatelským konsorciem, které je tvořeno společností Naviga 4, s.r.o. a HOPE GROUP s.r.o. Realizace hodnocení byla ukončena dne 6. 4. 2017.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.