Hodnocení a monitoring

Každý členský stát musí provést hodnocení svého Strategického plánu SZP 2023–2027 s cílem zkvalitnit koncepci a provádění. K tomuto účelu bude vypracován plán hodnocení obsahující informace o zamýšlených hodnotících činnostech během období a pro hodnocení ex post. Hodnocení bude prováděno nezávislými odborníky a odpovídat specifickému nastavení podpor a potřebám.

Strategický plán SZP je průběžně monitorován pomocí finančních ukazatelů a ukazatelů souvisejících s výstupy a výsledky (Indikátorové fiche nalezte v části PMEF na webových stránkách Evropské komise). Model hodnocení zahrnuje i kontextové ukazatele a ukazatele dopadu, které budou používány k posouzení celkové výkonnosti politických opatření v porovnání s cíli SZP.

Monitorování generuje kvantitativní údaje a poskytuje zpětnou vazbu ohledně uplatňování zvolených intervencí.  Přispívá k efektivitě veřejných výdajů a poskytuje cenné informace o řízení programu.

Hodnocení/evaluace pomocí dat získaných monitoringem a s použitím dat získaných dalším, komplexnějším šetřením, vyhodnocuje dopady intervencí Strategického plánu SZP, přináší náměty a doporučení ke zlepšení implementace a také ohledně strategických rozhodnutí při řízení programu. Strategický plán SZP bude posouzen z hlediska jeho účinnosti, účelnosti, relevance, soudržnosti, unijní přidané hodnoty a dopadu.

Hodnocení umožní vyvodit závěry o tom, jaké podpory fungují, za jakých okolností a proč (nebo proč ne). Jedná se o důležitý prostředek k odůvodnění vynaložených finančních prostředků a ke zvýšení transparentnosti a odpovědnosti Společné zemědělské politiky pro zúčastněné strany a daňové poplatníky.

Tematická pracovní skupina pro monitoring a hodnocení SP SZP 2023–2027 - návrh nominace členů

30. 8. 2023
Tato TPS je založena za účelem začlenění zúčastněných stran (stakeholderů) do plánování činností spojených s hodnocením a budováním kapacit (ukládá ustanovení čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2022/1475). TPS přispěje k pochopení významu a přínosu hodnocení. Jednání budou sloužit k získávání podnětů od účastníků, které budou následně vyhodnoceny a využity při koncipování dalších činností.

Tematická pracovní skupina pro monitoring a hodnocení SP SZP 2023–2027 - návrh nominace členů

30. 8. 2023
Tato TPS je založena za účelem začlenění zúčastněných stran (stakeholderů) do plánování činností spojených s hodnocením a budováním kapacit (ukládá ustanovení čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2022/1475). TPS přispěje k pochopení významu a přínosu hodnocení. Jednání budou sloužit k získávání podnětů od účastníků, které budou následně vyhodnoceny a využity při koncipování dalších činností.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.