Prevence před povodněmi V

Dotační program 129 500 „Podpora prevence před povodněmi V“ (2022–2030) navazuje na úspěšné předchozí etapy realizované již od roku 2002.

Cílem V. etapy je zvýšení míry ochrany před povodněmi zejména v oblastech s významným povodňovým rizikem realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik. Budou upřednostňována efektivní technická opatření vytvářející akumulační a retenční prostory (tj.  zřizování, úprava a rekonstrukce poldrů včetně realizace dalších doprovodných opatření jako jsou např. zasakovací průlehy atp., zřizování a rekonstrukce vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízené rozlivy povodní) a dále výstavba opatření podél vodních toků v intravilánu. Bude přihlíženo k systémovému řešení protipovodňové ochrany v rámci povodí.

Dále je podporováno zpracování projektové dokumentace pro významné akce protipovodňové ochrany, které budou realizovány v této nebo navazující etapě.

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou státní podniky Povodí, Lesy České republiky a obce.

Program 129 500 je členěn na 4 podprogramy:

  • 129 502 „Podpora projektové přípravy významných akcí PPO“
  • 129 503 „Podpora protipovodňových o paření s retencí“
  • 129 504 „Podpora protipovodňových opatření podél a na vodních tocích“
  • 129 505 „Podpora realizace vyvolaných investic souvisejících s výstavbou VD Nové Heřminovy“

Pozn. V rámci programu 129 505 je žadatelem o poskytnutí dotace pouze státní podnik Povodí Odry.

Vzhledem k organizačním změnám Ministerstva zemědělství od 1. 1. 2024 žádosti o poskytnutí dotace přijímá Odbor vody v krajině, budování protipovodňových opatření a odstraňování povodňových škod (15150) .

Pro vyplnění a tisk formulářů S 09 (povinná příloha žádosti o poskytnutí dotace v programu 129 500) je nezbytné vytvoření osobního účtu na portálu EDS/SMVS. Registraci je možné provést z odkazu EDS - Evidenční Dotační Systém (mfcr.cz).

V případě dotazů k vyplnění formulářů kontaktujte:
Ing. Havelková, tel. 221 812 708, email: dana.havelkova@mze.cz

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.