Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 14.04.2024 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 750 497 468,88 € 18 295 537 865,90 Kč
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 18 751 395,64 € 454 679 181,14 Kč 61 865 750,00 € 30 %
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 (rybolov) 103 420,51 € 2 516 882,24 Kč 1 208 000,00 € 9 %
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 699 467 764,41 € 17 049 162 224,09 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 32 174 888,32 € 789 179 578,43 Kč národní limit není stanoven