Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 3. 2. 2023 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 626 566 448,91 € 15 696 774 189,61 Kč
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 8 315 263,85 € 208 280 959,31 Kč 61 865 750,00 € 13 %
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 (rybolov) 75 947,95 € 1 892 571,04 Kč 3 020 000,00 € 3 %
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 608 818 792,96 € 15 250 497 997,89 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 9 356 444,15 € 236 102 661,37 Kč národní limit není stanoven