Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 25. 5. 2022 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 898 398 394,49 € 23 387 079 842,68 Kč
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 8 460 719,24 € 219 438 406,52 Kč 61 865 750,00 € 14 %
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 (rybolov) 121 116,02 € 3 089 217,36 Kč 3 020 000,00 € 4 %
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 859 656 852,31 € 22 375 831 059,58 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 30 159 706,92 € 788 721 159,22 Kč národní limit není stanoven