Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 4. 10. 2022 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 1 003 717 388,78 € 25 972 963 182,12 Kč
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 8 810 922,84 € 228 022 986,12 Kč 61 865 750,00 € 14 %
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 (rybolov) 137 476,95 € 3 492 507,36 Kč 3 020 000,00 € 5 %
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 964 132 892,02 € 24 940 992 974,42 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 30 636 096,97 € 800 454 714,22 Kč národní limit není stanoven