Formy poskytnutí podpory

KódNázev
49Přímá podpora/grant
50Vratná podpora
51Zvýhodněná půjčka
52Úrokový příspěvek
54Daňové zvýhodnění - sleva na dani
55Daňové zvýhodnění - snížení daňového základu
56Daňové zvýhodnění - snížení sazby daně
57Daňové zvýhodnění - odložení daně
58Snížení příspěvků na sociální zabezpečení
59Poskytnutí rizikového kapitálu
60Odepsání dluhu
61Záruka
62Jiná forma podpory
69Úvěr
89Půjčka
109Kapitálová injekce
129Promíjení penále
149Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Export

Nalezeno 18 záznamů