Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 28. 3. 2023 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 674 986 905,64 € 16 843 189 615,12 Kč
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 9 397 090,87 € 233 902 173,05 Kč 61 865 750,00 € 15 %
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 (rybolov) 75 947,95 € 1 892 571,04 Kč 3 020 000,00 € 3 %
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 651 291 862,95 € 16 256 009 666,82 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 14 222 003,87 € 351 385 204,21 Kč národní limit není stanoven