Výklad preferenčního kritéria v opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu, záměru b) ubytování sport

S ohledem na skutečnost, že k 31. březnu 2015 přestal v České republice platit systém mléčných kvót a nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, bylo zrušeno, zveřejňujeme doplňující informace k preferenčnímu kritériu, které zvýhodňuje příjemce dotace jako držitele individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej.

Informace je určena pro příjemce dotace, který dosud nepředložil Žádost o proplacení, nebo předložil Žádost o proplacení po 31. 3. 2015, nárokoval body za preferenční kritérium a zavázal se, že bude držitelem individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej až k datu předložení Žádosti o proplacení. Producenti od 1. 4. 2015 v případě přímého prodeje nadále prodávají mléko a mléčné výrobky v souladu s vyhláškou č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty. Splnění preferenčního kritéria tak příjemce dotace prokáže tím, že k Žádosti o proplacení doloží přílohu specifikovanou v bodě 14, kapitoly 10. Specifické části Pravidel pro 17. kolo (Doklad o registraci vydaný Krajskou veterinární správou).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.