přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Hlavní změny v 5. a 6. výzvě OP Rybářství 2014–2020

29.7.2016

Řídící orgán OP Rybářství připravil na základě zkušeností z předcházejících výzev a podnětů od žadatelů o podporu změny v administraci projektů OP Rybářství 2014–2020. Změny jsou zaměřeny hlavně na zlepšení a zjednodušení procesu podávání žádostí o podporu a jejich administraci ze strany žadatelů.

Jedná se o následující změny (nejedná se o kompletní výčet):

 • Prodloužení příjmu Žádostí o podporu ze dvou na tři týdny.

 • Prodloužení lhůty k předložení příloh z výběrového/zadávacího řízení na deset týdnů.

 • Způsobilé výdaje lze realizovat z hlediska času od data registrace Žádosti o podporu.

  Způsobilé výdaje lze realizovat z hlediska času od data registrace Žádosti o podporu do data předložení Žádosti o platbu. Za datum vzniku způsobilého výdaje se považuje datum podpisu smlouvy, datum podpisu objednávky, nebo datum přímého nákupu.

 • Upraveno krácení podpory za nedodržování vykazování indikátorů.

 • Úprava a revize limitů jednotlivých způsobilých výdajů a úprava číselníku.

 • Úprava hodnotících a vylučovacích kritérií ve věcném hodnocení projektů.

 • Odstranění podmínky minimální produkce ryb 0,5 tuny za rok, nebo minimální produkce raných vývojových stádií ryb v hodnotě 25 000 Kč.

  Na základě odstranění této minimální produkce ryb budou moci žádat v opatřeních 2.2.a) Investice do akvakultury a 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním podniky, které se rybářstvím zabývají okrajově, ale přesto v rybářství hospodaří.

 • Ve formuláři Žádosti o podporu bude u opatření 2.2.a) Investice do akvakultury odstraněno dělení na produktivní investici a modernizaci, obnovu.

  Žádost o podporu musí být zaměřena buď na produktivní investici nebo na modernizaci či obnovu (doba udržitelnosti je 3 roky od data poslední platby příjemci pro produktivní investice a 5 let pro modernizace či obnovu), avšak již nebudou děleny způsobilé výdaje na produktivní investice a modernizace.

 • Rozšíření definice příjemce o zpracovatele ryb u opatření 5.3. Investice do zpracování produktů.

  Zpracovatele sladkovodních ryb budou bodově zvýhodněni v rámci hodnotících kritérií.

   

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem