přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
30.11.2021

Další příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků s 80% podporou

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb bude zahájen dne 3. 1. 2022 od 9:00 a cílem je dočerpání finanční alokace tohoto opatření.


22.11.2021

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.1. z 10. výzvy přijmu OP Rybářství 2014–2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 378 KB)


19.10.2021

Řídicí orgán OP Rybářství vydává v říjnu poprvé Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze zásobníku projektů pro opatření 2.2., záměr a) z 19. výzvy OP Rybářství 2014–2020

Řídicí orgán OP Rybářství dle kapitoly 11.2. Zásobník projektů Obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014–2020, opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury zjistil k 30. 9. 2021, že se uvolnilo 26,15 mil. Kč v důsledku ukončených administrací projektů a nižších částek požadovaných v důsledku úspor v porovnání s vydanými Rozhodnutími. Uvolněná částka pokrývá prvních 36 projektů ze zásobníku projektů.


17.9.2021

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.1. a 2.4. z 19. výzvy přijmu OP Rybářství 2014–2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 412 KB)


16.9.2021

Upozornění pro žadatele a příjemce z opatření 2.6 a 5.3a na povinnost podat žádost o platbu na příslušný RO SZIF nejpozději do 2 měsíců od vydání rozhodnutí

ŘO vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty opatření 2.6 Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury (9. a 10. 9. 2021) a opatření 5.3a Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb (7. 9. 2021).


15.9.2021

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.1. z 10. výzvy přijmu OP Rybářství 2014–2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 381 KB)


13.9.2021

15. zasedání Hodnotící komise OP Rybářství 2014–2020 se uskutečnilo dne 8.9.2021

Na 15. zasedání Hodnotící komise OP Rybářství 2014–2020 se hodnotily Žádosti o podporu opatření 2.1. Inovace a 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním z 19. výzvy.


9.9.2021

Zásobník projektů pro opatření 2.2., záměr a) z 19. výzvy OP Rybářství 2014–2020

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje přehled Žádostí o podporu zařazených do zásobníku projektů pro opatření 2. 2., záměr a) z 19. výzvy OP Rybářství 2014–2020.


10.8.2021

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.2. záměr a) z 19. výzvy přijmu OP Rybářství 2014–2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 447 KB)


28.7.2021

Doporučení ze strany Řídicího orgánu OP Rybářství (MZe) pro žadatele a příjemce z OPR 2014–2020 při zadávání veřejných zakázek u drobného rybářského vybavení

Na základě proběhlých jednání a v souvislosti se závěry auditů operací, Řídicí orgán Operačního programu Rybářství (dále jen „ŘO OPR“) doporučuje žadatelům z OPR, aby v případech, kdy předmětem projektů je mimo jiné pořizování drobného rybářského vybavení a celková hodnota tohoto drobného rybářského vybavení (rybářské sítě, přepravní bedny, kádě, líhňařské aparáty, vaničky, kesery, přístroje na zajišťování kvality vody, skluzy aj.) bude přesahovat 2 mil. Kč (bez DPH), přistoupili k zadání zakázky v přísnějším režimu, tj. otevřenou výzvou s následnou možností, dle vlastního rozhodnutí, uplatnit zadání zakázky dělené na části. Důvodem je umožnění řádné hospodářské soutěže, zejména aby nedocházelo k neoprávněnému rozdělení zakázky na jednotlivé přímé nákupy, a tedy aby byla dodržena Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení, kdy součet předpokládaných hodnot částí zakázky musí zahrnovat předpokládanou hodnotu všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti.


27.7.2021

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.3. z 19. výzvy přijmu OP Rybářství 2014–2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 411 KB)


27.7.2021

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.6. a 5.3.a. z 20. výzvy přijmu OP Rybářství 2014–2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 621 KB)


8.6.2021

Navýšení alokace pro 19. a 20. výzvu

Rybáři chtějí modernizovat své provozy a posilovat konkurenceschopnost. Ministerstvo zemědělství proto zvýšilo původně plánovanou podporu 80 milionů téměř o 30 milionů korun.


24.5.2021

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.1. z 10. výzvy přijmu OP Rybářství 2014–2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 379 KB)


6.5.2021

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. z 6. výzvy přijmu OP Rybářství 2014–2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 375 KB)


29.4.2021

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 19. a 20. výzvu příjmu OP Rybářství 2014–2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 522 KB)


23.4.2021

Zápis ze 14. jednání Plánovací komise OP Rybářství 2014–2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 669 KB)

Čtrnácté jednání Plánovací komise OP Rybářství 2014–2020 se konalo elektronickým projednáváním formou per-rollam, a to od 9. 4. 2021 do 19. 4. 2021.


20.4.2021

ŘO OP Rybářství vyzývá žadatele a příjemce k účasti na přípravě hodnotících kritérií a způsobilých výdajů OP Rybářství 2021–2027

ŘO OP Rybářství zahájil přípravy hodnotících kritérií a způsobilých výdajů stěžejních opatření OP Rybářství 2021–2027. Jedná se o opatření Inovace, Investice do akvakultury, Investice do intenzivních akvakulturních systému a Zpracování produktů. ŘO OP Rybářství vyzývá žadatele a příjemce k účasti na přípravě hodnotících kritérií a způsobilých výdajů OP Rybářství 2021–2027. Přílohou jsou hodnotící kritéria a způsobilé výdaje těchto opatření z OP Rybářství 2014–2020. V režimu změn a komentářích zašlete nová hodnotící kritéria, upravena stávající či nás informujte o problémech, které jste identifikovali u současných hodnotících kritérií a způsobilých výdajů, a to do 7. 5. 2021.


1.4.2021

Upřesňující výklady k Pravidlům pro žadatele a příjemce opatření 2.6. a 5.3. vyhlašovaných v rámci 20. výzvy OP Rybářství 2014–2020

ŘO OP Rybářství vydal pro žadatele/příjemce upřesňující výklady k Pravidlům opatření 2.6. Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a opatření 5.3.a. Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb.


1.4.2021

14. zasedání Hodnotící komise OP Rybářství 2014–2020 se uskutečnilo dne 25.3.2021

Na 14. zasedání Hodnotící komise OP Rybářství 2014–2020 se hodnotily Žádosti o podporu opatření 2.1. Inovace z 18. výzvy.

zobrazit po