Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, se dotkne i příjemců dotace v rámci Programu rozvoje venkova a OP Rybářství

28. 3. 2013

Na základě pokynu Ministerstva financí upozorňuje Ministerstvo zemědělství žadatele na novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde se v § 3 písm. h) ukládá povinnost zákonem vyjmenovaným příjemcům dotací a návratných finančních výpomocí od 1. dubna 2013 využívat účet v České národní bance (dále jen ,,ČNB“) k příjmu zmiňovaných podpor.

Bez ohledu na text ustanovení rozhodnutí o poskytnutí dotace u Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 tak budou muset být prostředky dotací poskytovány od 1. dubna 2013 na účet příjemce zřízený v ČNB. Tento nový postup se obdobně vztahuje i na Dohody o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova. V případě, že žadatel uvedl v rámci předchozí administrace Žádosti o dotaci jiné číslo účtu, je nutné po zřízení nového účtu u ČNB provést ještě úkon v „Hlášení o změně“ na příslušném RO SZIF.

V Programu rozvoje venkova se jedná o následující příjemce dotace: příspěvkové organizace, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy. V OP Rybářství se jedná o veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.