přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Limit podpory de minimis v zemědělství byl navýšen na 20 tis. EUR

25.2.2019

Dne 22.2.2019 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna novelizace nařízení Komise (EU) č. 1408/2013, díky které od 14. 3. 2019 dochází k navýšení limitu podpory de minimis v oblasti zemědělské prvovýroby pro jeden podnik v rozhodném tříletém období z 15 tis. EUR na 20 tis. EUR.

Kromě individuálního limitu byl navýšen také národní strop kumulativní výše podpory de minimis z dosavadního limitu 1 % roční produkce (v současnosti odpovídající 48,34 mil. EUR) na 1,25 % roční produkce (61,87 mil. EUR). Dále pak byla upravena kritéria pro výpočet hrubého grantového ekvivalentu u půjček a záruk.

Členské státy mají navíc možnost dalšího navýšení individuálního i národního limitu až na 25 tis. EUR, resp. na 1,5 % roční produkce (74,24 mil EUR), ale pouze za podmínky zavedení dodatečných administrativních omezení. Tato omezení zakládají povinnost důsledně rozlišovat zemědělská odvětví u příjemce podpory de minimis, přičemž do jednoho odvětví produktů nesmí plynout více než 50 % částky z národního limitu. ČR jako většina členských států toto navýšení nebude prozatím aplikovat.

Nařízení Komise (EU) 2019/316 ze dne 21. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství je dostupné zde.

Platnost tohoto nařízení byla prodloužena do 31. 12. 2027.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem