přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Základní informace

Na základě probíhajících jednáních mezi Evropským parlamentem a Radou EU bylo prozatímní datum zahájení navrhované reformy Společné zemědělské politiky posunuto na 1. ledna 2023.

Více >


19.10.2021

Návrh Strategického plánu SZP 2021–2027, stav zpracování - říjen 2021

Jedná se o další pracovní verzi strategického dokumentu, zpracovanou k říjnu 2021 a předloženou EK k neformálním konzultacím.


29.1.2021

Harmonogram jednání pracovních skupin k přípravě Strategického plánu SZP

Jedná se o harmonogram projednávání jednotlivých témat Strategického plánu SZP s nevládními organizacemi.


4.11.2020

Návrh Strategického plánu SZP 2021-2027, stav zpracování říjen 2020

Jedná se o další pracovní verzi strategického dokumentu, zpracovanou k říjnu 2020.


3.7.2020

Návrh Strategického plánu SZP 2021-2027, stav zpracování k 31. 3. 2020

Jedná se o pracovní verzi dokumentu včetně podkladových analýz zpracovanou k 31. 3. 2020. Dokumenty jsou průběžně upravovány a doplňovány i v rámci procesu ex-ante hodnocení dle připomínek nezávislého hodnotitele.


30.6.2020

Prezentace z Pracovní skupiny k budoucí podobě SZP, 29. 6. 2020

Zveřejňujeme prezentaci z jednání, které se uskutečnilo na Ministerstvu zemědělství dne 29. 6. 2020 na téma přípravy budoucího nastavení Společné zemědělské politiky.


28.5.2020

Druhá část hodnocení zavedení finančních nástrojů

V rámci příprav Strategického plánu SZP 2021-2027 zveřejňujeme druhou část hodnocení zavedení finančních nástrojů (FN) jakožto nové formy podpory.


9.1.2020

První část hodnocení zavedení finančních nástrojů

V rámci příprav Strategického plánu SZP 2021-2027 zveřejňujeme první část hodnocení zavedení finančních nástrojů (FN) jakožto nové formy podpory.


29.5.2019

Prezentace z dalšího jednání k přípravě SZP 2021-2027

Zveřejňujeme prezentaci z jednání, které se uskutečnilo na Ministerstvu zemědělství dne 29. 5. 2019 na téma přípravy budoucího nastavení Společné zemědělské politiky.


22.2.2019

Prezentace z jednání k přípravě SZP 2021-2027

Zveřejňujeme prezentaci z jednání, které se uskutečnilo na Ministerstvu zemědělství dne 19. 2. 2019 na téma přípravy budoucího nastavení Společné zemědělské politiky.


10.7.2018

Rámcová pozice ke sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Budoucnost potravinářství a zemědělství“

Výbor pro Evropskou unii dne 17. 1. 2018 schválil rámcovou pozici ke sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Budoucnost potravinářství a zemědělství“.