přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

31.3.2023

Dne 31.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 46, nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, které nabývá účinnosti dne 1. 4. 2023 s výjimkou podmínek pro Základní celofaremní ekoplatbu na standardní ornou půdu týkající se diverzifikace plodin, které nabývají účinnosti až od 1. 1. 2024. Pro žádosti podané v roce 2023 se použijí podmínky diverzifikace plodin podle § 9 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Další výjimky z plnění podmínek přímých plateb pro rok 2023 jsou uvedeny v § 39 Přechodná ustanovení tohoto nařízení.

Přímé platby jsou součástí Společné zemědělské politiky (SZP) České republiky na období 2023–2027 a nově od roku 2023 jsou součástí Strategického plánu SZP České republiky.

Přímé platby zaujímají největší podíl vyplácených finančních prostředků určených na dotace v zemědělství - na celé období 2023–2027 je alokováno přibližně 98 miliard korun. Jejich primárním úkolem je podpořit české zemědělce především v oblasti zemědělské prvovýroby.

Ve struktuře poskytovaných přímých plateb došlo oproti minulému období ke značným změnám. Kromě Základní podpory příjmu pro udržitelnost, Doplňkové podpory příjmu pro mladé zemědělce a Podpory příjmu vázané na produkci budou poskytovány nové platby, které v uplynulém období poskytovány nebyly, a to Platba pro malé zemědělce, Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost a Režimy pro klima a životní prostředí (ekoplatba). Poslední jmenované navazují na platby za tzv. ozelenění, které bylo v předchozím období implementováno jako Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening). Od podmínek v rámci ekoplatby se očekává však vyšší environmentální přínos v oblasti ochrany půdy, vody nebo klimatu.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem