přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové nařízení vlády upravující pravidla podmíněnosti

28.3.2023

Dne 28.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 43, nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům. Pravidla kontrol podmíněnosti jsou součástí Společné zemědělské politiky České republiky na období 2023–2027 a Strategického plánu České republiky. Podporují zemědělské hospodaření ke shodě s ochranou životního prostředí tím, že poskytování přímých plateb a ročních plateb agroenvironmentálně-klimatických závazků, plateb na přírodní omezení nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti (ANC) a plateb na znevýhodnění specifická pro konkrétní oblasti (Natura 2000) podmiňují plněním stanovených požadavků a podmínek standardů DZES.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023, s výjimkou ustanovení týkajících se

  • možnosti vyčlenění jako neprodukční plochy ochranný pás podle nařízení vlády upravujícího opatření agrolesnictví (§ 2 odst. 2 písm. l),
  • střídání plodin na orné půdě (§ 10 odst. 1) a
  • podmínek pro neprodukční plochy úhor s porostem - založení porostu, ponechání porostu a zákaz aplikace přípravků na ochranu rostlin, kalů a hnojiv (§ 12 odst. 4 písm. b) až d)),

která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Odkaz na uvedené nařízení vlády, které upravuje povinné požadavky na hospodaření (PPH) a podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem