přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023–⁠2027

Dne 1. června 2018 zveřejnila Evropská komise legislativní návrhy týkající se Společné zemědělské politiky po roce 2020 (SZP), tedy budoucnosti potravin a zemědělství.

Nové legislativní návrhy SZP umožní pružně reagovat na budoucí výzvy. Základní principy fungování jsou zaměřeny na podporu evropských zemědělců, zajišťování potravinové bezpečnosti v Evropě, a to při provozování odolného, udržitelného a konkurenceschopného zemědělského sektoru. Současně došlo ke sloučení podpor v rámci Společné zemědělské politiky do jediného strategického dokumentu, což umožní jeho lepší řízení pro naplňování stanovených cílů.

Logo EU

 

Cílem návrhů Komise je podpořit udržitelné a konkurenceschopné zemědělské odvětví, které může významně přispět k Zelené dohodě pro Evropu, zejména pokud jde o strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategii v oblasti biologické rozmanitosti.

Návrhy se zaměřují zejména na:

  • zajištění spravedlivých podmínek a stabilní hospodářské budoucnosti pro zemědělce
  • vyšší ambice v oblasti životního prostředí a klimatu
  • zachování úlohy zemědělství jakožto základní složky evropské společnosti

V zájmu realizace těchto obecnějších cílů Komise stanovila deset konkrétních cílů:

9 cílů SZP

Zdroj: DG AGRI

V připravovaném modelu jsou na úrovni EU stanoveny základní politické parametry, členské státy ponesou větší odpovědnost, pokud jde o to, jak dosáhnout cílů definovaných na úrovni EU. Větší subsidiarita umožní členských státům lépe zohlednit místní podmínky a potřeby a budou mít důležitější slovo při navrhování rámce pro dodržování podmínek a kontrolu.

Aby bylo možno předložit Strategický plán SZP (SP SZP), je nutno mít uzavřený stávající legislativní rámec. Původní termín předložení SP SZP byl do 1. 1. 2020, což se bohužel kvůli zpoždění schvalování legislativy na evropské úrovni nepodařilo zabezpečit. Proto bylo pro roky 2021–2022 stanoveno pro všechny země EU dvouleté přechodné období. Tento krok poskytne Evropské komisi více času na dokončení potřebné legislativy a členským státům následně na dokončení národních strategických dokumentů. 

Přílohy

Související odkazy