přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (pro 7. kolo)

28.3.2019

Dne 22. 3. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“). Jedná se o Obecné podmínky Pravidel pro 7. kolo příjmu žádostí.

Hlavní Změny Obecných podmínek Pravidel pro 7. kolo příjmu žádostí:

  • Sjednocení postupů žadatele týkajících se možnosti obrátit se na Přezkumnou komisi v rámci jednotlivých fází administrace žádosti o dotaci uvedených v kapitole 12 Postupy pro odvolání a další postupy při neplnění podmínek Pravidel.
  • Doplnění přechodných ustanovení v kapitole 15 Přechodná a závěrečná ustanovení o možnost výjimky dle kapitoly 9 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace písm. g), h) a práva stavby jako další možnosti způsobu uspořádání právních vztahů k nemovitostem.

Pravidla v revizích i v čistopise jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem