přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Opatření umožní poskytování dotací podle článku 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. Opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů se skládá ze dvou podopatření.

Podopatření 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru
Podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru stanoví bližší podmínky pro poskytování dotací na lesní porosty v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných území na zachování podporovaných porostních typů hospodářských souborů (jedlový, dubový, bukový, ostatní listnaté, topolový, nízký les – pařeziny), a to v podobě částečné finanční kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů v těchto oblastech. Jedná se o víceletou podporu s pětiletými závazky hospodaření. Sazba je stanovena ve výši 183 eur na hektar za rok.

Podopatření 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
Podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin stanoví bližší podmínky pro poskytování dotací na uznané zdroje selektovaného reprodukčního materiálu na lesní půdě. Smyslem tohoto podopatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy při sběru reprodukčního materiálu ze stojících stromů postupem nepoškozujícím stromy a semenný materiál z důvodu zajištění dostatečného množství osiva pro pěstování sazenic požadované kvality a požadovaného původu. Vlastníci lesů tak budou moci využívat k umělé obnově lesa a k zalesňování kvalitní reprodukční materiál. Jedná se o víceletou podporu s pětiletými závazky hospodaření. Sazba je stanovena ve výši 74 eur na hektar za rok.

Přílohy


zobrazit po
25.3.2019

Neprojektová lesnická opatření - příjem žádostí od 8. dubna do 15. května 2019. Podpora příjmu na vybraných pobočkách SZIF. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 483 KB)


11.4.2018

Informace pro žadatele - zahájení příjmu žádostí 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 483 KB)


29.3.2018

Neprojektová lesnická opatření – příjem žádostí od 9. dubna do 15. května 2018. Podpora příjmu nově na vybraných pobočkách SZIF. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 514 KB)


27.3.2018

Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., pro rok 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 310 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, platná pro rok 2018.


19.1.2018

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2018

Směnný kurz pro rok 2018, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.


4.10.2017

Podzimní příjem žádostí o zařazení přesunut na jaro 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 180 KB)


26.4.2017

Příjem žádostí na lesnická opatření 2017 - žádosti o změnu zařazení a o zařazení PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 219 KB)


10.4.2017

Žádosti na lesnická opatření 2017 – odložené zahájení příjmu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 220 KB)


30.3.2017

Příprava na příjem žádostí 2017 - v modulu fLPIS lze přiřazovat nové LHP/O PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 182 KB)


21.3.2017

Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., pro rok 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 295 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, platná pro rok 2017.

zobrazit po