přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Změna Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

9.3.2023

Dne 7. 3. 2023 byla podepsána změna Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 12. kolo příjmu žádostí.

S ohledem na další schvalování projektů ze zásobníků došlo k úpravě finálního termínu předložení Žádosti o platbu nejpozději do 30. 6. 2025 (kapitola 4), písm. o)).

Dále byly do Pravidel přidány podmínky a povinnosti, které je třeba dodržet v  souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině (podmínky kap. 4) písm. oo) a pp) a dále v kap. 9) písm. k) a l)).

V kap. 8) Hlášení změn byly upraveny formulace pro lepší srozumitelnost a provedeny takové úpravy, ke kterým došlo v pozdějších kolech a pro žadatele jsou příznivější.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv  (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 v sekci aktuality a u příslušných opatření/operací) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz  v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem