přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro žadatele ohledně ukončení dodatečného doporučování ze zásobníku 10. a 11. kola (vybraných operací/záměrů)

30.11.2021

Ministerstvo zemědělství oznamuje, že s ohledem na stav čerpání rozpočtu je ukončeno doporučování projektů ze zásobníku projektů dle kap. 5.8 Obecných podmínek Pravidel, kterými se kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

V případě následujících operací/záměrů 10. kola příjmu žádostí:

  • operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (všechny záměry)

  • operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, záměry a) a d)

a v případě následujících operací/záměrů 11. kola příjmu žádostí:

  • operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, záměr a)

  • operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností (všechny záměry)

  • operace 6.4.2 Podpora agroturistiky (oba záměry)

Nadále může být v případě disponibilních prostředků prováděno dodatečné doporučení v operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, záměru b) z 10. kola a v operaci 4.3.2 Lesnická infrastruktura, záměru b) z 11. kola.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem