přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Generální výjimka z Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

24.3.2022

Dne 23. 3. 2022 schválil ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula generální výjimku z Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“).

Dle Obecných podmínek Pravidel musí projekt splňovat účel a rozsah operace/záměru, resp. popis, účel a rozsah Fiche. V případě, že žadatel/příjemce dotace využije ve lhůtě vázanosti projektu na účel podpořené prostory pro jiné účely, než je účel operace/Fiche, hrozila by žadateli/příjemci dotace sankce, případně vrácení dotace.

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a s tím spojenou migrační vlnou, ministr zemědělství uděluje generální výjimku v rámci všech Žádostí o dotaci, která žadatelům/příjemcům dotace umožňuje dočasně využít předmět dotace pro poskytnutí humanitární pomoci občanům Ukrajiny, a to i takové, která byla poskytnuta ještě před vyhlášením této tiskové zprávy. Jedná se zejména o umožnění poskytnutí dočasného ubytování pro nově příchozí občany Ukrajiny do České republiky či poskytnutí prostor pro skladování materiální podpory poskytované těmto ukrajinským občanům. Ohledně dočasné změny účelu využití projektem z Programu rozvoje venkova řešených prostor není třeba toto na SZIF jakkoliv hlásit. V rámci prováděných kontrol (zejména na místě u příjemců dotací), bude SZIF při takových kontrolách postupovat v souladu s uvedenou generální výjimkou, tedy nebude přistupovat k udělování sankcí za případné porušení účelu operace/Fiche.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem