přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Metodická příručka přímých plateb pro rok 2018

11.4.2018

Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení aktualizace Metodické příručky pro přímé platby pro rok 2018. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro rok 2018.

Předkládaná metodická příručka reaguje zejména na novelu nařízení vlády pro přímé platby, na nové či upravené podmínky stanovené v příslušných přímo aplikovatelných evropských předpisech a rovněž na pracovní výklady a doporučení Evropské komise. Příručka má metodický charakter. Proto ačkoliv zahrnuje a vykládá ustanovení některých právních norem, právní nárok lze odvozovat pouze z těchto právních norem a nikoli z textu této příručky.

 

Zdůrazňujeme především tyto významné novinky pro rok 2018:

  • zrušení podmínky aktivního zemědělce

  • zákaz použití POR na EFA – dusík vázající plodiny a meziplodiny

  • zjednodušení výjimek pro diverzifikaci plodin a EFA (zrušen limit 30 ha orné půdy)

  • zrušení požadavku na intenzitu hospodářských zvířat u platby na bílkovinné plodiny (VCS)

  • úprava oprávněných let pro žadatele o platbu pro mladé zemědělce

 

Veškeré novinky pro rok 2018 naleznete v úvodu kapitol k jednotlivým dotačním opatřením.

 

Nad rámec výše uvedených úprav došlo pro rok 2018 novelou nařízení vlády č. 112/2008 Sb. k úpravě některých podmínek pro poskytnutí Přechodné vnitrostátní podpory (PVP), a to konkrétně plateb na chov krav bez tržní produkce mléka a ovcí a koz. Pro poskytnutí obou těchto plateb již nebude nutné zasílat doklady z ústřední evidence na Státní zemědělský intervenční fond do 30. 9. příslušného kalendářního roku. Další změnou je prodloužení období, za které se počítá počet zvířat splňujících podmínky plateb na krávy bez tržní produkce mléka a ovcí a koz, a to na 15. 6. až 15. 8. příslušného kalendářního roku.

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem