přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů

Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů (dále jen „opatření 5.3.“) přispívá ke specifickému cíli podporou investic na rozšíření, vybavení, modernizaci podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

Podporu lze poskytnout na investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury:

 1. přispívající k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí, včetně nakládání s odpady,
 2. zlepšující bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky,
 3. podporující zpracování úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být určeny pro lidskou spotřebu,
 4. týkající se zpracování vedlejších produktů, vzešlých z hlavních zpracovatelských činností,
 5. týkající se zpracování produktů ekologické akvakultury podle článků 6 a 7 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, vedoucí k novým nebo zdokonaleným produktům, novým nebo zdokonaleným postupům či k novým nebo zdokonaleným řídícím a organizačním systémům.

Opatření 5.3. je v souladu s článkem 69, odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.

Opatření spadá pod specifický cíl podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh.
 

Pravidla pro žadatele:

Související odkazy


zobrazit po
 • první
 • předchozí
 • 1
 • 2
30.10.2017

Prodlužuje se termín pro předkládání projektů v 2. a 11. výzvě pro příjem žádostí OP Rybářství 2014 – 2020

Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil prodloužení termínu pro předkládání Žádostí o podporu v rámci 2. a 11. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020, a to do 1. listopadu 2017 do 13 hodin. Původně měl příjem žádostí skončit dnes (30. 10. 2017 ve 13 hodin).


26.9.2017

Spuštění Portálu farmáře pro 2. a 11. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 284 KB)


27.9.2016

Spuštění Portálu farmáře pro 2., 5. a 6. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 337 KB)


29.7.2016

Hlavní změny v 5. a 6. výzvě OP Rybářství 2014–2020

Řídící orgán OP Rybářství připravil na základě zkušeností z předcházejících výzev a podnětů od žadatelů o podporu změny v administraci projektů OP Rybářství 2014–2020. Změny jsou zaměřeny hlavně na zlepšení a zjednodušení procesu podávání žádostí o podporu a jejich administraci ze strany žadatelů.


Zveřejnění příručky pro žadatele OP Rybářství 2014 - 2020 - Podrobný postup pro doplnění aktualizované Žádosti o podporu a příloh k zakázkám PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 150 KB)

zobrazit po
 • první
 • předchozí
 • 1
 • 2